szukaj w portalu Rynek i Sztuka MENU:
Niepodległa Suwerenna – Fabryka Sztuk

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w działalności portalu RYNEKISZTUKA.PL.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Media&Work Agencja Komunikacji Medialnej z siedzibą przy ul. Buforowej 4e we Wrocławiu (52-131), NIP: 8992625108 (dalej: )

Źródło i sposób zbierania danych

Dane osobowe są gromadzone:

 • w związku z wykonywaniem przez RYNEKISZTUKA.PL działalności statutowej – w zakresie określonym przepisami prawa,
 • w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego – w trakcie rejestracji i składania zamówienia przez klientów Sklepu oraz podczas dokonywanych transakcji,
 • w związku z usługą tzw. newslettera RYNEKISZTUKA.PL
 • poprzez automatyczne gromadzenie tzw. plików cookies w trakcie wizyty na stronie RYNEKISZTUKA.PL.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. na podstawie przepisów prawa określających zadania RYNEKISZTUKA.PL realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit c i e RODO)
 2. na podstawie niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celu:
  1. świadczenia usługi drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego, w tym do dostarczenia zakupionego towaru, wystawienia dokumentów księgowych, obsługi ewentualnych zwrotów lub reklamacji, kontaktu w kwestiach dotyczących realizacji zamówienia,
  2. założenia i zarządzania kontem Użytkownika w Sklepie Internetowym, w tym do zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
  3. obsługi zgłoszeń i kontaktu w sprawach związanych z realizacją zamówienia,
 3. na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celu:
  1. w zakresie monitoringu wizyjnego – w celu zapewnienia ochrony osób i mienia,
  2. poznania preferencji Użytkowników, wykrywania botów i błędów, w celach statystycznych oraz marketingu bezpośredniego,
  3. w odniesieniu do plików cookies – w celu dopasowania reklam na stronie, w tym profilowania oraz w celach analitycznych
 4. w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w celu:
  1. realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym – w zakresie danych fakultatywnych,
  2. przesyłania informacji marketingowych i handlowych o organizowanych przez Muzeum wydarzeniach, wystawach oraz nowościach wydawniczych,

Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

Użytkownicy korzystający ze Sklepu Internetowego proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia z Użytkownikiem.

Podanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera oraz zbieranych w ramach plików cookies jest dobrowolne.

Czym są pliki cookies i w jakim celu są zbierane?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik przegląda zawartość strony internetowej. Dane te zawierają informacje automatycznie zbierane podczas wizyty użytkownika na stronie, obejmujące m.in. adres IP, dane na temat używanej przeglądarki, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), informacje o transmisji i raporty o ewentualnych błędach.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, tworzenia statystyk i analizy zachowań użytkowników, a także jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerem. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystywane są narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics. Dane z plików cookies mogą być również wykorzystywane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Twitter, Instagram i YouTube, poprzez obecność na stronach wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Użytkownik może czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących dostępu i przechowywania cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub ustawień urządzenia końcowego, za pomocą którego przegląda zawartość strony internetowej.

Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są: tutaj

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto lub dokonali zakupu w Sklepie Internetowym będą przetwarzane przez okres świadczenia usług i realizacji zamówienia, a po jego upływie przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawa o rachunkowości) lub na do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane osobowe Użytkowników gromadzone w plikach cookies oraz w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu złożenia uzasadnionego sprzeciwu lub wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, dostawcom usług IT, usług hostingowych, usług marketingowych, przy czym powierzenie następuje wyłącznie w zakresie i celach określonych przez Administratora, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny,
 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,
 • żądania sprostowania danych osobowych,
 • zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,
 • żądania usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanzym formacie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą.

Użytkownik ma również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób kontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych?

We wszystkich kwestiach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w działalności RYNEKISZTUKA.PL oraz w celu realizacji uprawnień przysługujących osobowym, których dane dotyczą prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorami Ochrony Danych po adresem biuro@media-work.pl

Magazyn

Magazyn

Nowość - Magazyn portalu RynekiSztuka.pl

Pobierz Magazyn Pobierz Raport 2017
MENU: