szukaj w portalu Rynek i Sztuka MENU:
Ładowanie Wydarzenia

Wszystkie Wydarzenia

  • To event minęło.

Sztuka chroniona prawem. Szkolenie w Warszawie

Kategorie wydarzeń:

04.10.2018 - 11:00
18:00

Sztuka Prawem Chroniona - Rynek i Sztuka

Artysto, poznaj swoje prawa!

W Warszawie, dn. 04.10.2018 r. w Sali konferencyjnej budynku Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy przy
ul. Stefana Jaracza 2 odbędzie się bezpłatne szkolenie skierowane do plastyków, fotografów i innych twórców sztuk wizualnych. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskać cenne informacje o ochronie ich praw jako twórców.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Sztuka prawem chroniona”, realizowanego przez Ośrodek Analiz im. Hipolita Cegielskiego we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków, a także Kancelarią Parchimowicz i Kwaśniewski. Celem projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu praw twórców i ochrony tych praw.

SPCh_plakat_Warszawa

Szkolenie poprowadzi:
Dominika Popiel – adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Praw Człowieka organizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej.

„W zmieniającej się rzeczywistości społecznej Internet staje się przestrzenią swobodnej wymiany dobrami kultury. To dla artystów wielka szansa, ale również ryzyko. Nieskrępowany charakter interakcji w Internecie stwarza niebezpieczeństwo, że dzieła z trudem wytworzone przez ich autorów będą rozpowszechniane wbrew ich woli lub wiedzy. Artyści często nie wiedzą jakie podjąć kroki, gdy ktoś wykorzystuje ich utwory w sposób niezgodny z prawem. Nasz projekt ma za zadanie temu zaradzić” – powiedział dr Tymoteusz Zych – Prezes Zarządu Ośrodka Analiz im. Hipolita Cegielskiego.

„Uczestnik szkolenia zapozna się miedzy innymi z plusami i minusami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, dowie się również jakie przysługują mu roszczenia w przypadku naruszeń autorskich praw majątkowych lub autorskich praw osobistych. Dokonamy również prezentacji nowej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi” – powiedziała adw. Dominika Popiel – współpracownik Kancelarii Parchimowicz i Kwaśniewski.

Harmonogram szkolenia:
11.00 uroczyste otwarcie;
11.15-12.45 I panel;
12.45-13.30 obiad;
13.30-15.00 II panel
15.00-16.45 III panel
17.00-18.00 dyskusja

Ramowy program szkolenia:
BLOK I – Twórczość artystyczna i jej ochrona – zagadnienia podstawowe
• Podstawa normatywna ochrony twórczości i utworów w prawie krajowym i międzynarodowym
• Utwór jako przedmiot prawa autorskiego
• Zasady wykonywania praw autorskich do utworów współautorskich i połączonych
• Utwór zależny i jego ochrona

Treść bloku I: zagadnienia podstawowe związane z ochroną praw autorskich, twórczości i utworów; źródła prawa (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, konwencje, umowy międzynarodowe); definicja utworu, rodzaje utworów chronionych ze względu na rodzaj twórczości, rodzaje utworów chronionych ze względu na podmiot; utwór zależny a utwór inspirowany;

BLOK II – Autorskie prawa osobiste i majątkowe
• Cywilnoprawna ochrona praw autorskich. Zagadnienia procesowe. Orzecznictwo.
• Utwory osierocone
• Dozwolony użytek, w tym w szczególności dozwolony użytek utworów plastycznych

Treść bloku II: rodzaje praw autorskich; roszczenia służące do ochrony praw autorskich ze względu na ich rodzaj; ochrona utworów w czasie; utwory osierocone – definicja i sposób ochrony; dozwolony użytek publiczny i prywatny, twórca wobec dozwolonego użytku jego utworu – kiedy należy mu się wynagrodzenie, kiedy potrzebna jest tylko jego zgoda a kiedy i w jakich warunkach dozwolony jest brak zgody twórcy;

BLOK III – Umowy prawno-autorskie
• Zasady konstruowania umów prawno-autorskich
• Ograniczenia zasady wolności kontraktowania w umowach prawno-autorskich
• Pola eksploatacji utworu, w tym digitalizacja utworów plastycznych i korzystanie w Internecie
• Przykłady klauzul w umowach prawno-autorskich
• Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi

Treść bloku III: ww. plusy i minusy zbiorowego zarządu prawami autorskimi, prezentacja nowej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi

Szczegóły

Data:
04.10.2018
Godzina:
11:00 - 18:00
Kategorie wydarzeń:
MENU: