szukaj w portalu Rynek i Sztuka MENU
KURSY ONLINE DUŻY

Galeria Mistrzów Polskich z kolekcji Krzysztofa Musiała

09.09.2011

Kolekcje, Polskie

Wystawa obejmuje około 120 prac. W większości są to obrazy malarskie, uzupełnione przykładami rzeźby i rysunkami najwybitniejszych polskich artystów, zgromadzonych w ciągu ostatnich kilkunastu lat przez biznesmena i mecenasa kultury, Krzysztofa Musiała. Prace, realizowane na przestrzeni ponad 70 lat, tworzą dość spójny stylistycznie i tematycznie zbiór, przybliżający wszystkie ważniejsze tendencje panujące w sztuce ostatniej ćwierci XIX i pierwszej połowy XX stulecia: poczynając od realizmu i impresjonizmu, przez symbolizm, ekspresjonizm, fowizm, kubizm, futuryzm, surrealizm, po koloryzm, neoklasycyzm, art déco i abstrakcję, wpisując się w takie zjawiska jak akademizm, modernizm czy École de Paris – interpretowane „podług nieba i zwyczaju polskiego”. W kolekcji nie brakuje dzieł wyróżniających się oryginalnym stylem, wyjątkowymi wartościami formalnymi czy też nowatorskim podejściem do tematu: portretu, aktu, pejzażu, martwej natury, scen rodzajowych, mitologicznych itp.

Podział na 15 grup tematycznych ma przybliżyć najważniejsze problemy i kierunki poszukiwań tego okresu. W zdecydowanej większości są to prace przedstawiające, silnie osadzone w tradycji i historii sztuki, choć niektóre zmierzają w stronę abstrakcji poprzez syntetyzowanie, deformację, eksperymenty z kształtem, kompozycją, kolorem. Na podstawie ich wnikliwej analizy można stwierdzić, że polska twórczość wpisuje się w ewolucję, jakiej ulegała sztuka europejska, choć nie brakuje w niej fascynacji Wschodem czy odwołań do najlepszych tradycji akademizmu petersburskiego – w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych kształciło się kilku spośród autorów prezentowanych dzieł.

Prace prezentowane na wystawie ukazujące wielowątkowy obraz epoki, zamykają się cezurą 1945 roku. Był to fascynujący czas narodzin, kształtowania się i ostatecznego triumfu nowoczesności, różnorodnie rozumianej i interpretowanej, która utorowała drogę do rozwoju awangardy drugiej połowy XX stulecia. W sztuce polskiej, reagującej z pewnym opóźnieniem na nowe  tendencje (zachodnioeuropejskie) i dość silnie osadzonej w akademickiej tradycji, był to okres intensywnych poszukiwań stylu narodowego, tego, co w naszej kulturze najbardziej wartościowe, interesujące a przy tym ponadczasowe i ponadlokalne – wynikało to po części z sytuacji społeczno-politycznej naszego narodu (rozbicie kraju na trzy zabory, brak podlegającemu mecenatowi państwa artystycznego szkolnictwa wyższego, trudy budowania własnej państwowości po 1918 roku) a po części z faktu, że polskie malarstwo i rzeźba tego okresu to w znacznej mierze historia wybitnych indywidualności, często funkcjonujących na uboczu oficjalnego życia artystycznego – dzieła takich autorów również można zobaczyć na wystawie i są to jedne z najciekawszych propozycji. W kilku przypadkach, co jest niewątpliwą wartością prezentacji, udało się zgromadzić prace z różnych okresów poszukiwań twórczych danego artysty – pozwoli to prześledzić jego rozwój i ewolucję koncepcji. Warto też zwrócić uwagę na wzajemne wpływy poszczególnych twórców, których łączyła często relacja mistrz-uczeń, przynależność do ugrupowań i środowisk artystycznych, przyjaźń a nawet więzy rodzinne.

Jaki jest zatem wkład polskich artystów w rozwój sztuki europejskiej? Czy nasi malarze i rzeźbiarze byli tylko epigonami znanych kierunków i tendencji, czy też wypracowali własny język, będący efektem twórczych przemian i poszukiwań? Spotkanie z kolekcją Krzysztofa Musiała stawia przed widzem te i inne pytania, prowokując go do własnych refleksji i interpretacji.

Źródło: Muzeum Historii Miasta Łodzi

Źródło: Muzeum Historii Miasta Łodzi

Źródło: Muzeum Historii Miasta Łodzi

Źródło: Muzeum Historii Miasta Łodzi

Źródło: Muzeum Historii Miasta Łodzi

Źródło: Muzeum Historii Miasta Łodzi

Źródło: Muzeum Historii Miasta Łodzi

Muzeum Historii Miasta Łodzi, 23 października 2010 – 31 grudnia 2015

Źródło: Muzeum Historii Miasta Łodzi

szukaj wpisów które mogą Cię jeszcze zainteresować:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Magazyn

Kursy online

Odwiedź sklep Rynku i Sztuki

Zobacz nasze kursy Zobacz warsztaty o sztuce

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się na newsletter zgadzasz się z regulaminem portalu rynekisztuka.pl Administratorem danych osobowych jest Media&Work Agencja Komunikacji Medialnej (ul. Buforowa 4e, p. 1, p-2-5, 52-131 Wrocław). Podanie danych jest dobrowolne. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może zostać wycofana w każdym czasie. Więcej informacji na temat danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.