szukaj w portalu Rynek i Sztuka MENU
KURSY ONLINE DUŻY

Sztuka współczesna wobec fenomenu Jana Pawła II

24.10.2011

Magazyn

Otwarty tron. Sztuka współczesna wobec fenomenu Jana Pawła II jest katalogiem nieistniejącej wystawy, która miała odbyć się w Domu Pracy Twórczej w Wigrach – instytucji, która do niedawna mieściła się w pokamedulskim zespole klasztornym w Wigrach. Wystawa nie doszła do skutku ze względu na likwidację Domu Pracy Twórczej w Wigrach i przejęcie klasztoru przez Kościół katolicki.

Tytuł wystawy (wers z profetycznego wiersza Juliusza Słowackiego) wskazuje, że projekt dotyczy nie tyle osoby Karola Wojtyły i jego nauczania, co artystycznych, a także społecznych reakcji na pontyfikat.

Fragment tekstu Sebastiana Cichockiego opisującego projekt wystawy i książkę:

Wystawa Otwarty tron stanowić miała zbiór opowieści, przedmiotów i artefaktów, nawiązujących do duchowej amnezji, pustki oraz zanikających śladów związanych z kultem Jana Pawła II. Interesował nas drugi obieg „plastycznego” kultu papieskiego i jego artefaktów, a raczej, uściślając istnienie dwóch takowych równoległych obiegów. Oba szczycić się mogły statusem nurtów subwersywnych i „opozycyjnych” – pierwszy, masowy, związany jest z praktykami religijnymi (jest „prawdziwy”, ale niszowy, bo stojący w jawnej opozycji do oficjalnych estetyk kultury wysokiej), a drugi, hermetyczny, elitarny, związany ze sztuką współczesną (a więc zajmujący krytyczne stanowisko wobec „ludowych” i „amatorskich” materializacji kultu papieskiego). Poszukiwaliśmy śladów napięć i konfliktów między oboma środowiskami, ale tematem wystawy Otwarty tron nie jest bynajmniej dynamika ideologicznego sporu. Miejsce wystawy – z jednej strony ryzykowne, a z drugiej „legitymizujące” ją – symbolicznie związane z papieskimi podróżami, to pokamedulski klasztor w Wigrach, który Jan Paweł II odwiedził podczas swej siódmej pielgrzymki do ojczyzny w czerwcu 1999 roku. W miejscu tym przecinają się różne formy pamięci/pamiętania oraz modele mitologizowania tej postaci.  (…) Chcemy pokazać ślady po kulcie, za pomocą wystawy szczątkowej, tylko zarysowanej, będącej zaledwie impulsem do dalszych badań. Jeśli nie może ona odbyć się w miejscu, do którego była przeznaczona – w pokamedulskim klasztorze nad Wigrami – możemy skorzystać z nowych możliwości, jakie daje zrealizowanie jej w formacie książki. To ekscytująca sytuacja, szansa na stworzenie „mobilnego muzeum” papieskiego które, jak mamy nadzieję, dotrze do innej, szerszej grupy odbiorców niż tylko ta, której dane byłoby udać się w określonym czasie z pielgrzymką do klasztoru. Sytuacja ta umożliwia również produkcję nowych prac artystycznych (należącą do innej kategorii – wymykającej się dotychczasowym, jednoznacznym konwencjom), które trafić mogą do krytycznego panteonu dzieł dedykowanych postaci Jana Pawła II.

Książka ma niezwykły kształt graficzny, za który odpowiedzialni są Jerzy Gruchot i Wojciech Koss z Full Metal Jacket. Jest bogato ilustrowana zdjęciami prac i niezrealizowanych projektów oraz zrobionymi specjalnie z myślą o wystawie fotografiami Igora Omuleckiego.

Nad programem ekspozycji pracował zespół kuratorski złożony z przedstawicieli różnych dyscyplin: Tadeusz Bartoś – filozof, Sarmen Beglarian i Sebastian Cichocki – kuratorzy sztuki współczesnej, Jagoda Hernik Spalińska – historyk teatru i literatury, Roman Pawłowski – krytyk teatralny. Zespół pracował pod kierunkiem Agnieszki Tarasiuk, która jest również redaktorką książki.

Promocja książki Otwarty tron. Sztuka współczesna wobec fenomenu Jana Pawła II 

Uczestnicy: Łukasz Baksik, Sebastian Cichocki, Igor Omulecki, Agnieszka Tarasiuk, Marek Wasilewski
Moderator: Jaś Kapela

sala multimedialna
wejście od ul. Burschego
Źródło: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

szukaj wpisów które mogą Cię jeszcze zainteresować:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Magazyn

Kursy online

Odwiedź sklep Rynku i Sztuki

Zobacz nasze kursy Zobacz warsztaty o sztuce

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się na newsletter zgadzasz się z regulaminem portalu rynekisztuka.pl Administratorem danych osobowych jest Media&Work Agencja Komunikacji Medialnej (ul. Buforowa 4e, p. 1, p-2-5, 52-131 Wrocław). Podanie danych jest dobrowolne. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może zostać wycofana w każdym czasie. Więcej informacji na temat danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.