szukaj w portalu Rynek i Sztuka MENU
MIĘDZYNARODOWY RYNEK SZTUKI

Artysto – aplikuj!

13.03.2015

Na deser, Polska: wydarzenia

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą listą aktualnych konkursów artystycznych, naborów rezydencyjnych i innych, interesujących możliwości dla twórców. Tym razem, obok inicjatyw polskich, wyszukaliśmy dla Was grupę wydarzeń zagranicznych, które mamy nadzieję okażą się ciekawe. Powodzenia!

 

IN OUT FESTIVAL 

Organizator: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
Termin: 31 marca 2015
Medium: Animacje / Dokumenty / Etiudy filmowe / Eksperymenty / Wideo
Opłata: brak

Opis: Konkurs jest dwuetapowy, a jury I etapu konkursu do 10 kwietnia 2015 roku wybierze 25 artystów, których prace zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu a tym samym pokazane podczas przeglądów w CSW Łaźnia. Artyści zostaną zaproszeni na Festiwal do Gdańska. Jurorami, którzy zdecydują o przyznaniu nagród ufundowanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka i Narodowy Instytut Audiowizualny, są Mikołaj Trzaska, Wojciech Bąkowski i Frieder Schlaich. Oprócz nagród przyznane zostaną również wyróżnienia honorowe. Najlepsze prace wideo zostaną umieszczone w NINATECE na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz znajdą się na płycie DVD.

Strona konkursu: INOUT


GRIFFIN GALLERY OPEN 

Organizator: Griffin Gallery
Termin: 25 maja 2015
Medium: Malarstwo/Rysunek
Opłata: 10 funtów/praca

Opis: Griffin Gallery Open jest nową inicjatywą mającą na celu zachęcić wszystkich artystów malarzy i rysowników do udziału w konkursie, w którym liczy się innowacja, umiejętności i technika. Około 80 prac znajdzie się na wystawie pokonkursowej, a trzy z nich zostaną wyróżnione nagrodami głównymi o łącznej wartości 12 000 funtów.

Nagroda Winsor & Newton – £1 000 plus £3 000w materiałach plastycznych.
Nagroda Liquitex  – £1 000 plus £3 000 w materiałach plastycznych.
Nagroda Conté à Paris – £1 000 plus £3 000 w materiałach plastycznych.

Strona konkursu: GRIFFIN GALLERY


9. TRIENNALE GRAFIKI POLSKIEJ 

Organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Termin: 31 maja 2015
Medium: Grafika
Opłata: 60 zł

Opis: 9. Triennale Grafiki Polskiej (TGP) to przegląd grafiki współczesnej ostatnich trzech lat, którego ambicją jest uwzględnienie wszelkich postaw i tendencji twórczych oraz poszukiwań poszerzających obszar tej dyscypliny.  Aby kolejna edycja imprezy w pełni realizowała wymienione powyżej założenia niezbędnym okazało się dokonanie pewnych korekt w dotychczasowym systemie kwalifikacji i oceniania nadesłanych prac.

Współczesne realia technologiczne i artystyczne sprawiły, że pojęcie „czystego medium” straciło już na swej ostrości i twórcy często wykraczają poza granice ustalonego warsztatu. Jednocześnie duża część artystów nadal z sukcesem kultywuje działania zgodne z tradycją. Aby odzwierciedlić ową dychotomię i jednocześnie zachować generalne zasady organizowanej od lat imprezy pragniemy, aby 9. edycja TGP zorganizowana była jako jeden konkursowy przegląd, mający uwzględniać różnorodność postaw twórczych wobec graficznego medium.

Strona konkursu: TRIENNALE


REMIS 2015 – 20. BIENNALE FOTOGRAFII W TECHNIKACH FOTOGRAFICZNYCH I CYFROWYM PRZETWARZANIU OBRAZU

Organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Termin: 31 sierpnia 2015
Medium: Fotografia
Opłata: 40 zł dla uczestników z Polski; €40 dla uczestników z zagranicy

Opis: Konkurs składa się z dwóch kategorii: I-techniki fotograficzne „szlachetne”, II-cyfrowe przetworzenie obrazu fotograficznego. Jeden autor może nadesłać maksymalnie 5 prac w każdej kategorii.

Strona konkursu: REMIS


42. BIENNALE MALARSTWA „BIELSKA JESIEŃ 2015”

Organizator: Galeria Bielska BWA w Bielsko-Białej
Termin: 30 kwietnia 2015
Medium: Malarstwo
Opłata: 70 zł 

Opis: „Bielska Jesień 2015” jest konkursem kierowanym do polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą. Na konkurs przyjmowane są prace wykonane w latach 2013–2015 (niezgłaszane do edycji konkursu „Bielska Jesień 2013”)  w dowolnej technice i konwencji malarskiej, niedające się powielić jako oryginały, uprzednio nienagradzane na innych konkursach i będące własnością autora. Artysta ma obowiązek zgłoszenia minimum trzech, a maksymalnie pięciu obrazów. Będą one  poddane ocenie jury, które podczas dwóch posiedzeń dokona wyboru obrazów na wystawę pokonkursową, a także przyzna nagrody i wyróżnienia regulaminowe. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nadesłanych prac na stronie internetowej Galerii, na stronie Biennale, w środkach masowego przekazu, serwisach internetowych oraz wykonywania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów, kaset wideo i filmów w celach promocyjnych wydarzenia, bez uiszczania honorarium autorskiego.

Przewiduje się druk katalogu z reprodukcjami prac zakwalifikowanych na wystawę przez jury. Każdy uczestnik wystawy otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz katalogu. Wszystkie obrazy zgłoszone do wystawy, niezależnie od wyborów jury, będą  prezentowane w galerii internetowej na stronie Biennale w terminie od 1 czerwca 2015 do 30 grudnia 2015 roku. Ogłoszony zostanie konkurs internetowy na wybór najciekawszego obrazu „Bielskiej Jesieni 2015” zgłoszonego do konkursu i zamieszczonego w galerii internetowej. Praca, która zdobędzie największą ilość głosów będzie prezentowana podczas trwania wystawy pokonkursowej.

Strona konkursu: BIELSKA JESIEŃ


KONKURS „30 / 30” NA NAJLEPSZĄ OKŁADKĘ PŁYTOWĄ 2014 ROKU

Organizator: Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu
Termin: 30 kwietnia 2015
Medium: Grafika
Opłata: brak

Opis: Konkurs adresowany jest do projektantów graficznych, którzy wykonali projekty na potrzeby okładek płytowych wydanych w 2014 roku i w 2015 roku do momentu składania zgłoszeń. Nagroda główna to 5 000 zł + dyplom pierwszej edycji konkursu. Autorzy trzydziestu pozostałych, najlepszych projektów otrzymają nagrody w kwocie 300 zł.

Strona konkursu: 30/30


Konkurs na plakat festiwalu „TRANSATLANTYK Festival 2015”

Organizator: Fundacja Transatlantyk z siedzibą w Poznaniu
Termin: 06 kwietnia 2015
Medium: Grafika/Malarstwo
Opłata: brak

Opis: Od początku istnienia Festiwalu Transatlantyk plakaty dedykowane każdej edycji tworzyli wybitni plakaciści i graficy: Tomasz Opasiński, Daniel Horowitz i Rosław Szaybo. Plakaty te co roku zdobywały laury na prestiżowych, międzynarodowych konkursach plakatów festiwali filmowych. Aby podkreślić wyjątkowość jubileuszu, plakat tegorocznej edycji Festiwalu chcielibyśmy wyłonić w otwartym dla wszystkich konkursie.

Dlatego też, do wzięcia udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy zainteresowani zarówno z Polski jak i z zagranicy: uczniów, studentów, profesjonalnych artystów, a także amatorów grafiki i malarstwa. Zgłaszać się mogą również maksymalnie 3-osobowe zespoły autorskie. Zapisy oraz uczestnictwo w konkursie są bezpłatne. To niepowtarzalna okazja do tego, aby zaprezentować swoje talenty i umiejętności, a tym samym zapisać się w historii naszego Festiwalu. Ponadto dla autora/ów zwycięskiej pracy przewidziana jest nagroda. Na Wasze prace czekamy do 6 kwietnia 2015 roku. Zwycięzcę konkursu wyłoni jury.

Strona konkursu: TRANSATLANTYK


XXV Festiwal Sztuki Pięknej COLOR ART 2015

Organizator: Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie
Termin: 14 marca 2015
Medium: Grafika/Malarstwo/Fotografia
Opłata: brak

Opis: Festiwal jest imprezą cykliczną trwającą nieprzerwanie od 1990 roku. Jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej Pod Patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców. Prace zakwalifikowane do ekspozycji festiwalowej prezentowane będą w Goleniowskim Domu Kultury i w przestrzeni miejskiej.

Rokrocznie najciekawsze z prac przeznaczane są na licytacje których celem jest niesienie pomocy dzieciom. Festiwalowe prace pozostają także w ekspozycji licznych instytucji, prezentowane są na wystawach krajowych i zagranicznych.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie chętne dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Przyjmujemy zgłoszenia od osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury oraz szkół.

Strona konkursu: COLOR ART


ALTONALE

Organizator: altonale GMBH, Kulturetage
Termin: 15.03.2015
Medium: Ilustracja/Plakat
Opłata: brak

Opis: W 2015 roku podobnie jak w latach poprzednich projekt plakatu 17. Altonale – hamburskiego festiwalu kulturalnego, który odbędzie się w dniach 19.06–5.07.2015 – zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Zwycięski projekt zostanie wykorzystany jako key visual na plakacie i na innych publikacjach, np. stronie tytułowej broszury programu drukowanego  w nakładzie 80 000 egzemplarzy.

Przy projektowaniu plakatu szczególne znaczenie ma stworzenie samodzielnego motywu plastycznego i symboliczne przetworzenie Altonale. Nie jest pożądane przedstawianie Altonale głównie jako festynu ulicznego. Udział w konkursie wziąć mogą mieszkający w Hamburgu i Gdańsku: ilustratorki i ilustratorzy, studenci kierunków plastycznych i artyści niezależni. Każdy uczestnik może zgłosić jeden projekt plakatu.

Strona konkursu: ALTONALE


Kooshk Artist Residency Award 2015

Organizator: Kooshk
Termin: 15.04.2015
Medium: Sztuki wizualne /Muzyka /Film
Opłata: brak

Opis: Kooshk Artist Residency powstało z chęci wspierania artystów oraz ich kreatywności  pomysłów związanych z niezwykłym obszarem Teheranu. Program daje szansę na przeprowadzenie badań naukowych i eksperymentów artystycznych nastawionych na  bezpośredni dialog kulturowy. Rezydencja jest corocznym wydarzeniem, które trwa maksymalnie jeden miesiąc.

Strona konkursu: KOOSHK


RE-DIRECTING: EAST OPEN CALL DLA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE SZTUKI

Organizator: CSW Zamek Ujazdowski
Termin: 31.03.2015
Medium: Sztuki wizualne /Muzyka /Film
Opłata: brak

Opis: Udział w miesięcznej rezydencji w Artists-in-Residence Laboratory, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa w maju 2015. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza specjalistów w dziedzinie sztuki: kuratorów, organizatorów, badaczy oraz menedżerów do udziału w jednomiesięcznych pobytach twórczych w ramach Programu Artists-in-Residence Laboratory w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. Od 2002 roku A-I-R Laboratory realizuje program międzynarodowych rezydencji artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej.

Zainicjowany w 2013 roku projekt „Re-directing: East” składa się z szeregu rezydencji artystycznych i kuratorskich i postuluje eksperymentalne podejście do pracy i aspektów geopolitycznych, ich performatywnye badanie. Pojęcie „Re-Directing” (zmiana kierunku) odnosi się tutaj do wspierania wymiany z profesjonalistami w dziedzinie sztuki, działającymi w regionach, z którymi A-I-R Laboratory nie miało do tej pory okazji współpracować. Tym, czego szukamy, jest możliwość współpracy i omówienia konkretnych narracji, które dotyczą twórców kultury w regionach charakteryzujących niedawnymi przekształceniami systemowymi i polityczną niestabilnością z jednej strony, a z drugiej gotowością lokalnych twórców do eksperymentowania z formami edukacji i praktyki artystycznej. wykształcenia i praktyki artystycznej. Rozpoczynająca swoją działalność od Warszawy, która, ze względu na swoje historyczne doświadczenie i położenie geograficzne, jest idealnym miejscem na takie spotkanie, wyobrażamy sobie „Re-Directing: East” jako wędrującą szkołę, platformę umożliwiającą nieoczywiste, oparte na badaniach spotkania i rozmowy.

Kraje zakwalifikowane do udziału:
Afganistan, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn, Białoruś, Chiny, Grecja, Gruzja, Indie, Iran, Irak, Izrael, Jordan, Kazachstan, Kuwejt, Kirgistan, Liban, Mongolia, Mołdawia, Oman, Palestyna, Pakistan, Katar, Rosja, Arabia Saudyjska, Syria, Tadżykistan, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Emiraty Arabskie, Uzbekistan, Jemen.

Rezydencja miesięczna w maju 2015

Strona konkursu: AIR


3. edycja konkursu fotograficznego – Projekt Przetwórnia

Organizator: Stowarzyszenie Fotograficzne FotoBzik, Małopolski Ogród Sztuki, Galeria Pauza, Akademia Nikona i Szeroki Kadr
Termin: 15 marca 2015
Medium: Fotografia
Opłata: brak

Opis: Stowarzyszenie Fotograficzne FotoBzik wraz z Małopolskim Ogrodem Sztuki, Galerią Pauza oraz mecenasami projektu Akademią Nikona i Szerokim Kadrem mają zaszczyt zaprosić wszystkich fotografujących do udziału w III edycji Projektu Przetwórnia, tym razem z udziałem Rafała Milacha w roli jurora. Idea Projektu Przetwórnia. Przetwórnia to innowacyjny projekt/konkurs Stowarzyszenia Fotograficznego FotoBzik, który miał swoją pierwszą odsłonę w 2013 roku. Głównym celem projektu jest pomoc młodym duchem twórcom (działającym z wykorzystaniem aparatu fotograficznego) w pozyskaniu niezbędnego doświadczenia wystawienniczego oraz promocja twórczości zwycięzców w mediach branżowych. Poza tym jednym z celów jest także poszerzanie dostępu osób zainteresowanych do wiedzy z dziedziny fotografii oraz zrzeszanie środowiska twórczego.

Strona konkursu: PRZETWÓRNIA


XXVIII  SALON ELBLĄSKI

Organizator: Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu
Termin: 03.04.2015
Medium: Malarstwo/Rzeźba/Tkanina/Grafika/Rysunek/Fotografia/Techniki własne i mieszane/ Instalacje /Art-video.
Opłata: brak

Opis: Organizatorem wystawy XXVIII Salon Elbląski jest Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu. Do udziału w wystawie organizator zaprasza artystów związanych ze środowiskiem elbląskim, akceptujących postanowienia niniejszego regulaminu. Artyści zainteresowani udziałem w XXVIII Salonie Elbląskim zgłaszają chęć udziału w wystawie poprzez wypełnienie karty uczestnictwa dostępnej na stronie www.galeria-el.pl oraz w sekretariacie Centrum Sztuki Galerii EL. Artyści zgłaszają wyłącznie prace wykonane przez nich w ciągu ostatnich 2 lat, czyli te, które powstały nie wcześniej niż 1 września 2013 roku. Nadesłany materiał zdjęciowy poddany zostanie ocenie Komisji, która w terminie do 10 kwietnia 2015 roku wybierze prace, które zaprezentowane zostaną na wystawie. O decyzjach Komisji artyści poinformowani zostaną przez organizatora. W skład Komisji wchodzą: Jarosław Denisiuk  – Dyrektor CS Galeria EL, Karina Dzieweczyńska – Kierownik Działu Inicjatyw Programowych i Reklamy / Specjalista ds. Kolekcji oraz Marta Demko – Specjalista ds. Edukacji / Kurator.

Strona konkursu: GALERIA EL


Playable City Award 2015

Organizator: Watershed
Termin: 07 kwietnia 2015
Medium: Każde
Opłata: brak

Opis: Otwarty konkurs dla twórców z całego świata. Celem jest zebranie interesujących pomysłów i propozycji twórczych związanych z przestrzenią miejską. Idea konkursu zakłada wykorzystanie inteligentnych systemów miejskich w twórczości artystycznej i przetworzenie je w taki sposób, aby sprawiły, że nasze miasta stały się dla nas bardziej przyjaznym otoczeniem. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany w Bristolu w Wielkiej Brytanii jesienią 2015.

Strona konkursu: PLAYABLE


REZYDENCJE WRSW | BRLN

Organizator: Fundacja  Badań Przestrzeni Publicznej Tu
Termin: 31 marca 2015
Medium: Każde
Opłata: 50-100 euro

Opis: Projekt opiera się na programie dwu-miesięcznych wizyt studyjnych dla artystów, kuratorów i badaczy miejskich z Berlina w warszawskich lokalach z terenów objętych rewitalizacją pełniących poprzednio funkcje przemysłowe oraz pustostanach ponownie oddawanych do użytku dla działań kulturalnych i artystycznych. Taki model rezydencji ma na celu ponowne włączenie nieużytków miejskich do życia kulturalnego i społecznego stolicy, bliższe przyjrzenie się rozwiązaniom stosowanym w przestrzeni publicznej Warszawy jak i Berlina. W Berlinie planujemy organizację wizyt studyjnych dla artystów polskich (pracujących na stałe w Warszawie) w organizacjach/ instytucjach prowadzących programy rezydencyjne.  Nie chodzi tu o kopiowanie gotowych rozwiązań, ale stworzenie przestrzeni na refleksję dotyczącą możliwych przekształceń przestrzeni miejskiej, której częścią, w naszym założeniu, są również instytucje kulturalne/ artystyczne, wypracowujące nowe praktyki partycypacyjne.

Strona konkursu: WARSAW-BERLIN


13. EDYCJA PRZEGLĄDU SZTUKI SURVIVAL 

Organizator: Fundacja ArtTransparent
Termin: 31 marca 2015
Medium: wideo
Opłata: brak

Po raz 13. odbędzie się we Wrocławiu jeden z najważniejszych przeglądów sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce. Tegoroczne hasło to „Czyny zabronione”. Przegląd odbędzie się we Wrocławiu w Koszarach Oddziału Prewencji Policji (ul. Księcia Witolda 38-40).

SURVIVAL jest realizowanym od 13 lat wydarzeniem prezentującym sztukę współczesną w przestrzeni publicznej Wrocławia. Na jego potrzeby wybierane są budynki, kompleksy zabudowań, które znajdują się w pobliżu centrów wydarzeń, a także przestrzenie użyteczności publicznej, w których koncentruje się codzienne życie miasta. W swojej kilkunastoletniej historii SURVIVAL był realizowany w miejscach takich jak: place i zabudowa Dzielnicy Czterech Świątyń, dawna Wytwórnia Filmów Fabularnych, budynek Farmacji Akademii Medycznej, schron przeciwlotniczy przy pl. Strzegomskim czy gmach Dworca Głównego. W 2015 roku Przegląd odbędzie się w historycznym gmachu Koszar Oddziału Prewencji Policji.

Inspiracją dla działań kuratorów i artystów staną się metafory naruszania przepisów i łamania ogólnie przyjętych zasad. Hasło tegorocznej edycji: „Czyny zabronione”, zainspirowane terminem prawniczym, odwołuje się do ludzkich zachowań i zjawisk rozgrywanych na granicy prawa lub całkowicie gwałcących jego zasady. Wybrana przestrzeń, silnie naznaczona dawną, policyjną funkcją, pozwala na studium pojęć związanych z zagadnieniem nieprzestrzegania prawa stanowionego i naturalnego. Już sama gradacja zjawiska: wykroczenie – przestępstwo – zbrodnia może być potraktowana jako wstęp do rozważań na temat negatywnego funkcjonowania relacji społecznych.

Strona konkursu: SURVIVAL


ULICA THEMERSONÓW 

Organizator: Płocka Galeria Sztuki
Termin: 30 kwietnia 2015
Medium: prace dwuwymiarowe, wykonane w dowolnej technice rysunkowej (np. węgiel, ołówek, kredka, frotaż) lub graficznej (np. linoryt, drzeworyt, akwatinta)
Opłata: brak

Płocka Galeria Sztuki zaprasza wszystkich studentów i absolwentów wydziałów artystycznych do wzięcia udziału w II edycji konkursu plastycznego „Ulica Themersonów”, nad którym honorowy patronat objął prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Konkurs nawiązuje do organizowanego od 2010 roku Festiwalu Themersonów SkArPa. Płocka Galeria Sztuki zadbała, by jednym z festiwalowych wydarzeń stało się otwarcie wystawy pokonkursowej prezentującej prace nawiązujące do twórczości tych wybitnych artystów.

Pochodzący z Płocka Stefan i jego żona Franciszka Themeronowie w swojej sztuce poszukiwali nowych form wypowiedzi artystycznej. Franciszka malowała i ilustrowała książki, projektowała scenografie i kostiumy. Jej mąż tworzył literaturę w trzech językach, zaprojektował stół trickowy, napisał operę. Themersonowie wspólnie zajmowali się fotografią i filmem, realizując kilka filmów eksperymentalnych. Stworzyli oficynę wydawniczą Gaberbocchus Press (1948–1979), założyli Common Room – miejsca spotkań intelektualistów, artystów i naukowców (1957–1959. Należeli do grona najbardziej wszechstronnych twórców awangardowych.


Strona konkursu: 
ULICA THEMERSONÓW


ARTYSTYCZNA PODRÓŻ HESTII 

Organizator: Fundacja Artystyczna Podróż Hestii
Termin: 04 kwietnia 2015
Medium: malarstwo, grafika, rzeźba i instalacja, fotografia, sztuka cyfrowa, performance.
Opłata: brak

Artystyczna Podróż Hestii to konkurs powołany do życia w 2002 roku zgodnie z ideą Piotra Śliwickiego, prezesa Grupy Ergo Hestia, mecenasa sztuki. Rokrocznie jury składające się z artystów, dziennikarzy, profesorów akademickich, wyłania najzdolniejszego studenta ASP, który w nagrodę wyjeżdża na miesięczne stypendium do Nowego Jorku.

Przez sześć lat wyłącznym partnerem w projekcie była Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. W roku 2008 do współpracy dołączyła Hiszpania – firma ubezpieczeniowa DKV Seguros zainaugurowała bliźniaczy konkurs, Grand Tour DKV, na Uniwersytecie w Walencji. Zaowocowało to poszerzeniem puli nagród o stypendia w Gdańsku i Walencji oraz wspólnymi wystawami w obu krajach.

W roku 2009 Artystyczna Podróż Hestii swoim zasięgiem objęła wszystkie Akademie Sztuk Pięknych działające na terenie Polski. W listopadzie tego samego roku Ergo Hestia otrzymała za projekt „Artystyczna Podróż Hestii” statuetkę w konkursie „Sztuka cenniejsza niż złoto”, organizowanym przez Fundację Commitment to Europe arts & business oraz Narodowy Bank Polski.

Od 2014 roku udział w konkursie mogą wziąć udział studenci III, IV i V roku wszystkich kierunków artystycznych uczelni w Polsce.

Strona konkursu: ARTYSTYCZNA PODRÓŻ HESTII


III STUDENCKIE BIENNALE MAŁEJ FORMY RZEŹBIARSKIEJ IM. JÓZEFA KOPCZYŃSKIEGO

Organizator: Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Termin: 27 marca 2015
Medium: Prace konkursowe w postaci form medalierskich (medal, plakieta, medalion) lub rzeźbiarskich mogą być wykonane z dowolnego trwałego materiału (brąz, mosiądz, terakota, gips, żywica, masa papierowa itp.) dowolną techniką.
Opłata: brak

Biennale jest III edycją konkursu na małą formę rzeźbiarską im. Józefa Kopczyńskiego. Konkurs dedykowany jest pamięci profesora Józefa Kopczyńskiego, wybitnego artysty i cenionego pedagoga dawnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1955-2006 (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu).

Celem konkursu jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów szkół wyższych. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej.

Strona konkursu: BIENNALE MAŁEJ FORMY


EUROPEAN TETENAL B/W ANALOGUE PHOTOGRAPHY COMPETITION 2014/2015

Organizator: Tetenal
Termin: 31 marca 2015
Medium: Fotografia
Opłata: brak

Europejski konkurs firmy Tetenal „Classics B/W Award 2014/2015” jest konkursem, w którym mogą brać udział zdjęcia czarno-białe wykonane jedynie techniką analogową – począwszy od wywołania negatywu po naświetlenie obrazu na tradycyjnym fotograficznym papierze cz-b. Zdjęcia cyfrowe lub obrazy przetransferowane cyfrowo nie będą akceptowane.

Strona konkursu: TENTAL


GRAND PRESS PHOTO 2015

Organizator: Miesięcznik „Press”
Termin: 31 marca 2015
Medium: Fotografia
Opłata: brak

Miesięcznik „Press” rozpoczął kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej – Grand Press Photo 2015. Jury przewodniczy jeden z najbardziej utytułowanych fotoreporterów na świecie: Christopher Morris. W konkursie są nowe kategorie.

Jak co roku konkurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się zawodowo fotografią prasową. Oceniane będą zdjęcia wykonane między 1 kwietnia 2014 roku a 31 marca 2015 roku. Obserwując zmiany na rynku polskiej fotografii prasowej i dokonania fotoreporterów, organizator wprowadził w tegorocznym konkursie kilka nowości. Oprócz dotychczasowych kategorii wśród zdjęć pojedynczych – Wydarzenia, Życie codzienne, Ludzie, Sport, Środowisko, Portret sesyjny – pojawiła się kategoria Kultura i człowiek. Jak zwykle spośród wszystkich nadesłanych zdjęć zostanie wybrane Zdjęcie Roku – jego autor otrzyma 10 tys. zł. Wprowadzono też oddzielną kategorię: Projekt dokumentalny, w której fotografowie mogą zgłaszać spójne materiały o walorach informacyjno-poznawczych, nad którymi pracowali co najmniej trzy lata, dotyczące jakiegoś obszaru życia społecznego, politycznego, gospodarczego, historii, kultury itp. Natomiast w oddzielnym konkursie – Photo Book – oceniane będą książki fotograficzne wydane w 2014 roku. Zwycięzca otrzyma nagrodę Photo Book of the Year 2014. Jury Grand Press Photo będzie w tym roku przewodniczył ośmiokrotny laureat World Press Photo, wielokrotny laureat Picture of the Year, laureat Robert Capa Gold Medal – Christopher Morris. To jeden z najbardziej znanych i utytułowanych fotoreporterów wojennych, od 1990 roku kontraktowy fotoreporter „Time”, współzałożyciel i członek agencji VII Photo. Prace do Grand Press Photo 2015 miesięcznik „Press” przyjmuje do 2 kwietnia 2015 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi w maju.

Strona konkursu: GRAND PRESS PHOTO


SMALL WONDERS – AN EXHIBITION OF TINY ART  

Organizator: Atomic Cafe w Hamtramck US
Termin: 13 czerwca 2015
Medium: każdy rodzaj medium
Opłata: brak

W sobotę 11 lipca 2015 roku w Atomic Cafe w Hamtramck odbędzie się trzecia edycja corocznej wystawy pt. Small Wonders. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną prace wielu znakomitych artystów z całego świata.

Strona: SMALL WONDERS


PREMIO COMBAT 2015 PRIZE

Organizator: The Cultural Association Blob ART
Termin: 18 kwietnia 2015
Medium: malarstwo, fotografia, grafika, wideo, rzeźba i instalacja
Opłata: 50 euro

PREMIO COMBAT PRIZE powstało w wyniku chęci zbadania i zgrupowania w jednym miejscu najciekawszych pomysłów i realizacji artystycznych z całego świata. Chcemy obserwować wszystkie akcje, narodziny i rozwój różnych trendów w świecie sztuki międzynarodowej i jednocześnie udokumentować narodziny nowych języków artystycznych.

Strona konkursu: PREMIO COMBAT PRIZE


REZYDENCJA ARTYSTYCZNA W KASHI ART GALLERY  

Organizator: Kashi Art Gallery
Termin: 16 kwietnia 2015
Medium: każdy rodzaj medium
Opłata: brak

Galeria Kashi zaprasza wszystkich artystów do udziału w rezydencji artystycznej na okres od 1 do 3 miesięcy. Wszystkie informacje dotyczące galerii oraz wymagań aplikacyjnych znajdują się na stronie galerii:

Strona konkursu: KASHI ART GALLERY

 

 

Portal Rynek i Sztuka
LOGO RiS

szukaj wpisów które mogą Cię jeszcze zainteresować:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Magazyn

Kursy online

Odwiedź sklep Rynku i Sztuki

Zobacz nasze kursy Zobacz konsultacje dla artystów