szukaj w portalu Rynek i Sztuka MENU
MIĘDZYNARODOWY RYNEK SZTUKI

Artysto – aplikuj!

22.04.2015

Magazyn

Czas na kolejną porcję ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów artystycznych. Tym razem prezentujemy szereg możliwości skierowanych nie tylko do malarzy, ale również dla fotografów, grafików komputerowych, rysowników i twórców zajmujących się grafiką warsztatową.

ULICA THEMERSONÓW 

Organizator: Płocka Galeria Sztuki
Termin: 30.04.2015
Medium: prace dwuwymiarowe, wykonane w dowolnej technice rysunkowej (np. węgiel, ołówek, kredka, frotaż) lub graficznej (np. linoryt, drzeworyt, akwatinta)
Opłata: brak

Opis: Płocka Galeria Sztuki zaprasza wszystkich studentów i absolwentów wydziałów artystycznych do wzięcia udziału w II edycji konkursu plastycznego „Ulica Themersonów”, nad którym honorowy patronat objął prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Konkurs nawiązuje do organizowanego od 2010 roku Festiwalu Themersonów SkArPa. Płocka Galeria Sztuki zadbała, by jednym z festiwalowych wydarzeń stało się otwarcie wystawy pokonkursowej prezentującej prace nawiązujące do twórczości tych wybitnych artystów.

Pochodzący z Płocka Stefan i jego żona Franciszka Themeronowie w swojej sztuce poszukiwali nowych form wypowiedzi artystycznej. Franciszka malowała i ilustrowała książki, projektowała scenografie i kostiumy. Jej mąż tworzył literaturę w trzech językach, zaprojektował stół trickowy, napisał operę. Themersonowie wspólnie zajmowali się fotografią i filmem, realizując kilka filmów eksperymentalnych. Stworzyli oficynę wydawniczą Gaberbocchus Press (1948–1979), założyli Common Room – miejsca spotkań intelektualistów, artystów i naukowców (1957–1959. Należeli do grona najbardziej wszechstronnych twórców awangardowych.

Strona konkursu: ULICA THEMERSONÓW


SMALL WONDERS – AN EXHIBITION OF TINY ART  

Organizator: Atomic Cafe w Hamtramck US
Termin: 13.06.2015
Medium: każdy rodzaj medium
Opłata: brak

Opis: W sobotę 11 lipca 2015 roku w Atomic Cafe w Hamtramck odbędzie się trzecia edycja corocznej wystawy pt. Small Wonders. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną prace wielu znakomitych artystów z całego świata.

Strona: SMALL WONDERS


FAMA 2015 SEKCJA SZTUK WIZUALNYCH – NABÓR PRAC  

Organizator: Akademickie Biuro Kultury, Sztuki Alma-Ar
Termin: 31.05.2015
Medium: każdy rodzaj medium
Opłata: brak

Opis: Utopia – miejsce, którego nie ma, zamiar niemożliwy do urzeczywistnienia, ale także: ideał społeczeństwa szczęśliwego oraz ideologia postulująca stworzenie takiego społeczeństwa. Do 31 maja czekamy na zgłoszenia prac do sekcji sztuk wizualnych. Tegoroczny temat to: „ZIEMIA OBIECANA – PODRÓŻ DO GRANIC UTOPII”. Projekt adresowany jest do studentów i absolwentów szkół artystycznych, ale także do młodych twórców działających poza oficjalnym systemem edukacji. Do zgłoszenia należy dołączyć propozycję pracy, która miałaby zostać zaprezentowana podczas wystawy (projekt, zdjęcie, reprodukcja, link). Lista zakwalifikowanych prac zostanie ogłoszona do 30 czerwca 2015.

Strona konkursu: FAMA


GRIFFIN GALLERY OPEN 

Organizator: Griffin Gallery
Termin: 25.05.2015
Medium: Malarstwo/Rysunek
Opłata: 10 funtów/praca

Opis: Griffin Gallery Open jest nową inicjatywą mającą na celu zachęcić wszystkich artystów malarzy i rysowników do udziału w konkursie, w którym liczy się innowacja, umiejętności i technika. Około 80 prac znajdzie się na wystawie pokonkursowej, a trzy z nich zostaną wyróżnione nagrodami głównymi o łącznej wartości 12 000 funtów.

Nagroda Winsor & Newton – £1 000 plus £3 000w materiałach plastycznych.
Nagroda Liquitex  – £1 000 plus £3 000 w materiałach plastycznych.
Nagroda Conté à Paris – £1 000 plus £3 000 w materiałach plastycznych.

Strona konkursu: GRIFFIN GALLERY


9. TRIENNALE GRAFIKI POLSKIEJ 

Organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Termin: 31.05.2015
Medium: Grafika
Opłata: 60 zł

Opis: 9. Triennale Grafiki Polskiej (TGP) to przegląd grafiki współczesnej ostatnich trzech lat, którego ambicją jest uwzględnienie wszelkich postaw i tendencji twórczych oraz poszukiwań poszerzających obszar tej dyscypliny.  Aby kolejna edycja imprezy w pełni realizowała wymienione powyżej założenia niezbędnym okazało się dokonanie pewnych korekt w dotychczasowym systemie kwalifikacji i oceniania nadesłanych prac.

Współczesne realia technologiczne i artystyczne sprawiły, że pojęcie „czystego medium” straciło już na swej ostrości i twórcy często wykraczają poza granice ustalonego warsztatu. Jednocześnie duża część artystów nadal z sukcesem kultywuje działania zgodne z tradycją. Aby odzwierciedlić ową dychotomię i jednocześnie zachować generalne zasady organizowanej od lat imprezy pragniemy, aby 9. edycja TGP zorganizowana była jako jeden konkursowy przegląd, mający uwzględniać różnorodność postaw twórczych wobec graficznego medium.

Strona konkursu: TRIENNALE


REMIS 2015 – 20. BIENNALE FOTOGRAFII W TECHNIKACH FOTOGRAFICZNYCH I CYFROWYM PRZETWARZANIU OBRAZU

Organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Termin: 31.08.2015
Medium: Fotografia
Opłata: 40 zł dla uczestników z Polski; €40 dla uczestników z zagranicy

Opis: Konkurs składa się z dwóch kategorii: I-techniki fotograficzne „szlachetne”, II-cyfrowe przetworzenie obrazu fotograficznego. Jeden autor może nadesłać maksymalnie 5 prac w każdej kategorii.

Strona konkursu: REMIS


42. BIENNALE MALARSTWA „BIELSKA JESIEŃ 2015”

Organizator: Galeria Bielska BWA w Bielsko-Białej
Termin: 30.04.2015
Medium: Malarstwo
Opłata: 70 zł 

Opis: „Bielska Jesień 2015” jest konkursem kierowanym do polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą. Na konkurs przyjmowane są prace wykonane w latach 2013–2015 (niezgłaszane do edycji konkursu „Bielska Jesień 2013”)  w dowolnej technice i konwencji malarskiej, niedające się powielić jako oryginały, uprzednio nienagradzane na innych konkursach i będące własnością autora. Artysta ma obowiązek zgłoszenia minimum trzech, a maksymalnie pięciu obrazów. Będą one  poddane ocenie jury, które podczas dwóch posiedzeń dokona wyboru obrazów na wystawę pokonkursową, a także przyzna nagrody i wyróżnienia regulaminowe. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nadesłanych prac na stronie internetowej Galerii, na stronie Biennale, w środkach masowego przekazu, serwisach internetowych oraz wykonywania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów, kaset wideo i filmów w celach promocyjnych wydarzenia, bez uiszczania honorarium autorskiego.

Przewiduje się druk katalogu z reprodukcjami prac zakwalifikowanych na wystawę przez jury. Każdy uczestnik wystawy otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz katalogu. Wszystkie obrazy zgłoszone do wystawy, niezależnie od wyborów jury, będą  prezentowane w galerii internetowej na stronie Biennale w terminie od 1 czerwca 2015 do 30 grudnia 2015 roku. Ogłoszony zostanie konkurs internetowy na wybór najciekawszego obrazu „Bielskiej Jesieni 2015” zgłoszonego do konkursu i zamieszczonego w galerii internetowej. Praca, która zdobędzie największą ilość głosów będzie prezentowana podczas trwania wystawy pokonkursowej.

Strona konkursu: BIELSKA JESIEŃ


KONKURS „30 / 30” NA NAJLEPSZĄ OKŁADKĘ PŁYTOWĄ 2014 ROKU

Organizator: Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu
Termin: 30.04.2015
Medium: Grafika
Opłata: brak

Opis: Konkurs adresowany jest do projektantów graficznych, którzy wykonali projekty na potrzeby okładek płytowych wydanych w 2014 roku i w 2015 roku do momentu składania zgłoszeń. Nagroda główna to 5 000 zł + dyplom pierwszej edycji konkursu. Autorzy trzydziestu pozostałych, najlepszych projektów otrzymają nagrody w kwocie 300 zł.

Strona konkursu: 30/30


Międzynarodowy Konkurs „Złoty deszcz”

Organizator: Galeria Sztuki Współczesnej w Katowicach
Termin: 31.05. 2015
Medium: dowolne
Opłata: brak

Opis: Wyobrażenia czynności mikcji od dawna były obecne w historii sztuki, znajdujemy je między innymi w malarstwie Lorenza Lotto (przełom XV–XVI wieku). Mikcja ma również silny związek z symboliką. W kontekście alchemii zarówno mocz, jak i woda są mianami prima materia, podstawowej materii kosmosu, która w kategoriach psychologii głębi jest stanem świadomego chaosu na początku procesu indywiduacji. W ostatnich latach pojawienie się nowych sposobów obrazowania ciała w sztuce spowodowało przemianę postaw i doświadczeń artystów wobec płynów ustrojowych. Uryna stała się czymś więcej, niż tylko prostym środkiem kontestacji; stała się elementem prezentacji pierwotnej intymności artysty, pobudzając refleksję nad granicami własnego „ja” w spotkaniu z „innym”, czyli z ciemną, zwierzęcą stroną jaźni. Punktem wyjścia do koncepcji wystawy stała się teoria Zygmunta Freuda na temat snów o ekskrementach (sny o mikcji, według Freuda są w rzeczywistości spowodowane przez bodźce seksualne, są regresją do infantylnej postaci erotyki uretralnej) oraz jego spadkobierczyni, bułgarskiej językoznawczyni Julii Kristevej, kojarzonej przede wszystkim z terminem abject, bliskoznacznym z pojęciem obrzydzenia.

Strona konkursu: ZŁOTY DESZCZ


Plaża Artystów 2015

Organizator: Zatoka Sztuki
Termin: 31.05. 2015
Medium: dowolne
Opłata: brak

Opis: Szukamy artystów, którzy chcieliby zaprezentować sztukę audiowizualną, instalacje, rzeźby, prace plastyczne, fotografie lub to co przyjdzie wam do głowy. Oferty prosimy przesyłać na adres: biuro.zatoka.sztuki@gmail.com ,w tytule maila proszę napisać: Plaża Artystów! Oferta powinna zawierać szczegółowy opis pracy oraz szkic, zdjęcie lub grafikę wyżej wymienionej, prosimy również o dołączenie portfolio.

Strona konkursu: PLAŻA ARTYSTÓW


 

Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko”

Organizator: Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
Termin: 25.06.2015
Medium: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, rzeźba, instalacja, wideo i in.
Opłata: 70 zł

Opis: Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko“ jest już ósmą edycją projektu realizowanego od 2001 roku przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej w Słupsku. Założeniem festiwalu jest promocja młodych, poszukujących artystów, którym  chcemy umożliwić dyskusję i konfrontację z innymi artystami, krytykami sztuki oraz szeroką publicznością. W 2015 roku biennale zostanie zorganizowane w przestrzeniach wystawienniczych Galerii Kameralnej i Baszty Czarownic w Słupsku, a także Centrum Aktywności Twórczej w Ustce.

Strona konkursu: RYBIE OKO


Konkurs fotograficzny „Miasto zwierząt”

Organizator: Centrum Kultury ZAMEK, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, Gazeta Wyborcza
Termin: 22.06.2015
Medium: fotografia (kolorowa)
Opłata: brak

Opis: Czekamy na Wasze zdjęcia, których bohaterami są nieudomowione i niehodowlane zwierzęta bytujące (żyjące, żerujące) w naszym mieście, z dala od swego naturalnego środowiska – nasi dzicy, mniejsi sąsiedzi. Interesuja nas będą kadry pokazujące mariaż dzikiej fauny z siedliskiem człowieka jakim jest miasto – jeż na chodniku, wiewiórka w miejskim parku, pustułka na gzymsie kamienicy, jerzyk wylatujący z otworu wentylacyjnego na fasadzie bloku itp.  Spośród nadesłanych prac wybierzemy laureatów I, II i III miejsca, kolejnym ciekawym zdjęciom przyznamy wyróżnienia. Wszystkie nagrodzone fotografie wyeksponowane zostaną, w wielkim formacie, jako kluczowe elementy wrześniowej wystawy „Miasto zwierząt” prezentowanej w Holu Wielkim CK ZAMEK w ramach programu „Z perspektywy żaby”. Celem wystawy jest zaprezentowanie dzikich zwierzaków mieszkających obok nas, w Poznaniu a także pokazanie jak z nimi koegzystować, jak o nie mądrze dbać.

Strona konkursu: MIASTO ZWIERZĄT


Konkurs malarski „Trzy Mosty”

Organizator: Fundacja Trzy Mosty
Termin: 15.05.2015
Medium: malarstwo
Opłata: brak

Opis: Celem Konkursu Malarskiego Fundacji Trzy Mosty jest wsparcie oraz promocja przez Fundację twórczości artystów malarzy z Polski, jak również z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Czech. Konkurs ma formułę „open” – tzn. nie narzuca tematu pracy jak również techniki malarskiej i skierowany jest do artystów malarzy, będących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Czech, każdy ma więc szansę wykazać się w technice i tematyce, w której czuje się najlepiej.

Nadesłane w terminie prace zostaną ocenione przez Jury i nominowane do Nagrody Fundacji Trzy Mosty. Wszystkie wytypowane prace zostaną wyeksponowane na wystawie, która odbędzie się 12 czerwca 2015 roku w Warszawie, a w dniu wystawy Jury nagrodzi trzech Laureatów Konkursu.

Strona konkursu: TRZY MOSTY


VIII Ogólnopolski Konkurs Rysunku Węglem pt. „Samotność”

Organizator: Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA
Termin: 30.06.2015
Medium: rysunek węglem na papierze
Opłata: brak

Opis: Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA we współpracy z Centrum Kultury w Łęcznej zaprasza do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rysunku Węglem Łęczna 2015 pt. SAMOTNOŚĆ.

Strona konkursu: SAMOTNOŚĆ


24 Ogólnopolskie Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2015

Organizator: Galeria Sztuki Współczesnej bwa w Katowicach
Termin: 15.05.2015
Medium: plakat
Opłata: brak

Opis: Zapraszamy do udziału w kolejnej 24 edycji Biennale Plakatu Polskiego. Poniżej regulamin konkursu do pobrania. Kwalifikacji plakatów do udziału w 24 Biennale Plakatu Polskiego dokona Komisja Kwalifikacyjna, natomiast nagrody i wyróżnienia przyzna Jury powołane przez organizatorów. Jury uhonoruje autorów najwybitniejszych plakatów nagrodami: Grand Prix, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem oraz Wyróżnieniami Honorowymi.Przyzna także nagrodę za szczególny wkład w rozwój sztuki plakatowej w Polsce.Poza nagrodami regulaminowymi przewiduje się przyznanie nagród fundowanych. Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród nastąpi w dniu otwarcia wystawy 24 Biennale Plakatu Polskiego. Lista uczestników, których prace zakwalifikowały się do wystawy zostanie ogłoszona na stronie internetowej Galerii po obradach Komisji Kwalifikacyjnej, nie później niż do końca czerwca 2015 r. Laureaci o przyznanych nagrodach zostaną powiadomieni listownie.

Strona konkursu: PLAKAT


Międzynarodowy Konkurs Projektów Graficznych CorelDRAW 2015

Organizator: Firma Corel Corporation z siedzibą w Ottawie
Termin: 15.05.2015
Medium: grafika komputerowa
Opłata: brak

Opis: Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w programie CorelDRAW® X7 lub Corel PHOTO-PAINT™ X7.
Można wykorzystać bezpłatną próbną wersję programu lub wersję płatną. Prace będą oceniane w sześciu kategoriach: reklama/grafika specjalistyczna, grafika na pojazdach, wyroby tekstylne/projektowanie odzieży, ilustracje i prace artystyczne, prace uczniów/studentów, szybkie rysowanie.

Strona konkursu: COREL


Young Design

Organizator: Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Termin: 10.06.2015
Medium: określone w regulaminie
Opłata: brak

Opis: Young Design od lat pomaga młodym projektantom w stawianiu pierwszych kroków w świecie wzornictwa. Wystarczy przesłać trzy najlepsze projekty ze swojego portfolio i można walczyć o nagrodę główną. A jest o co! Na zwycięzcę czeka stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej w wysokości 20 000 złotych. Oprócz głównej nagrody laureat konkursu otrzyma licencję programu Rhino od LEMONDIM, propozycję stażu w prestiżowym studio projektowym, a także możliwość prezentacji przed przedsiębiorcami m.in. podczas gali konkursu Dobry Wzór 2015. Ponadto dla wszystkich finalistów organizatorzy przewidzieli szkolenia przygotowujące do finałowego występu przed Kapitułą Biznesową oraz szkolenia dotyczące zakładania startup’a prowadzone dzięki partnerstwu Lauren Peso Polska S.A. oraz Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.Uczestników konkursu oceniać będzie jury złożone z przedstawicieli biznesu – polskich producentów oraz dystrybutorów. Prezentowane projekty, poza walorami użytkowymi i estetycznymi, będą oceniane pod kątem innowacyjności, zastosowania rozwiązań ergonomicznych i atrakcyjności rynkowej. Ponadto uczestnicy konkursu będą musieli odpowiedzieć na pytania jurorów.

Strona konkursu: Young Design


Konkursu na projekt i wykonanie muralu

Organizator: Muzeum Częstochowskie
Termin: 30.06.2015
Medium: określone w regulaminie
Opłata: brak

Opis: Celem konkursu na projekt i wykonanie muralu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, który zostanie zrealizowany przez laureata na ścianie Zagrody Włościańskiej – obiektu Muzeum Częstochowskiego, zlokalizowanego przy ul. 7 Kamienic 4 w Częstochowie. Mural inspirowany wycinanką ludową Muzeum Częstochowskie chce zrealizować dzieło będące wizytówką organizowanego przez nie VI Konkursu Sztuki Ludowej. Istotny jest kontekst miejsca, w którym powstanie mural: ściana Zagrody Włościańskiej od ul. 7 Kamienic. Mural będzie widoczny dla mieszkańców miasta, a także dla turystów i pielgrzymów przybywających licznie na Jasną Górę. W projekcie będą podkreślone wartości związane z kulturą ludową. Kompozycję muralu należy wpisać w kontekst architektoniczny ściany budynku z wykorzystaniem istniejących elementów architektury (okna, podziały ściany itd.).

Strona konkursu: MURAL


Nałęczów 2015 | 5. Międzynarodowy Konkurs na Rysunek im. Andriollego

Organizator: Burmistrz Nałęczowa, Nałęczowski Ośrodek Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa
Termin: 15.08.2015
Medium: rysunek
Opłata: 100 zł lub 30 euro

Opis: Konkurs ma na celu zaprezentowanie aktualnych osiągnięć w zakresie rysunku artystów z Polski i z zagranicy. Będzie pokazem nowych środków wyrazu oraz poszukiwań formalnych w obrębie sztuki rysunku. W odróżnieniu od imprez poświęconych współczesnemu rysunkowi, które odbywały się dotychczas w Europie (Cleveland, Barcelona, Pilzno, Wrocław, Lubaczów itd.), konkurs ten ma uświetnić pamięć jednego z największych grafików drugiej połowy XIX w. Michała Elwiro Andriollego (1836–1893). Andriolli był uznanym grafikiem w Polsce i za granicą (Litwa, Rosja, Italia, Francja, Niemcy). Złączony jest ze złotym wiekiem drzeworytu polskiego, lata 1872–1885 nazwano okresem Andriollego. Stworzył bardzo dużą ilość rysunków, które zostały wykonane w drzeworytach. Był indywidualistą, ilustratorem dysponującym własną wizją świata, stylowością i fantazją widoczną w każdej pracy kierowanej do odbiorcy. W latach 1879–1889 rejestrował również widoki Nałęczowa „Panorama Nałęczowa”, Kazimierza Dolnego, Sandomierza, Puław i Zamościa. Andriolli ostatnie dni swojego życia spędził w Nałęczowie. Zmarł 23 sierpnia 1893 roku i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Strona konkursu: ANDRIOLLI


GRAND PRIX MŁODEJ GRAFIKI POLSKIEJ – KRAKÓW 2015

Organizator: Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
Termin: 31.05.2015
Medium: wszystkie powielane techniki graficzne, a także wykorzystujące najnowsze techniki w dziedzinie zapisu cyfrowego oraz unikatowego sposobu tworzenia odbitki, w tym prace intermedialne i instalacje.
Opłata: brak

Opis: Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, odbywającego się w ramach MTG – Kraków 2015. Poniżej znajdą Państwo Regulamin GPMGP – Kraków 2015 oraz dokumenty aplikacyjne. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Strona konkursu: MŁODA GRAFIKA POLSKA


KONKURS NA KRÓTKĄ FORMĘ KOMIKSOWĄ

Organizator: Stowarzyszenie Twórców „Contur”, Łódzkie Centrum Komiksu.
Termin: 31.08.2015
Medium: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa i fotografia
Opłata: 30 zł

Opis: Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości ośmiu plansz.  Pod pojęciem „uczestnik konkursu” rozumiemy zarówno jedną osobę odpowiadającą za scenariusz i rysunki, jak i duet lub większą grupę twórców. Jeden rysownik/scenarzysta może być członkiem wielu różnych duetów/grup twórców.

Strona konkursu: KOMIKS


ZESTAW 2015 – XXI MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII

Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury
Termin: 05.08.2015
Medium: fotografia
Opłata: brak

Opis: Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich fotografujących do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy zestaw fotografii. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie cykle prac, pojedyncze fotografie nie będą brane pod uwagę. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Zestaw 2015″ jest organizowany po raz dwudziesty pierwszy.
Ostateczny termin przyjmowania prac mija 5 sierpnia 2015 r.. Laureatów poznamy do 10 września 2015 r.

Strona konkursu: ZESTAW


MŁODZI NA START 2015

Organizator: ELLE Decoration Burda Media Polska Sp. z o.o
Termin: 29.05.2015
Medium: prototypy lub gotowe projekty wykonane w skali 1:1, z odpowiednich materiałów docelowych, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z wymogami wiedzy technicznej oraz nie ulegające zniszczeniom w toku normalnego ich użytkowania.
Opłata: brak

Opis: Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów, przygotowanych w oparciu o temat Konkursu i promocję młodych designerów. Temat Konkursu: „Ornament w formie użytkowej”.

Strona konkursu: MŁODZI NA START

Informacje o wystawach pochodzą z materiałów prasowych zamieszczonych na stronach poszczególnych galerii.

Portal Rynek i Sztuka
LOGO RiS

szukaj wpisów które mogą Cię jeszcze zainteresować:

Jeden komentarz do “Artysto – aplikuj!”

  1. Eastreet

    Jeśli można, dodałbym do tej listy Eastreet – międzynarodową wystawę i publikację dedykowaną fotografii ulicznej z krajów Europy Wschodniej. Nabór zdjęć do najnowszej, trzeciej już edycji, właśnie trwa i zakończy się 27 kwietnie 2015. Premiera publikacji oraz otwarcie wystawy nastąpi 10 lipca 2015 w Lublinie, zapraszamy!

    Więcej informacji o projekcie oraz jak zgłosić zdjęcia: http://eastreet.eu/e3-pl/.

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Magazyn

Kursy online

Odwiedź sklep Rynku i Sztuki

Zobacz nasze kursy Zobacz konsultacje dla artystów

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się na newsletter zgadzasz się z regulaminem portalu rynekisztuka.pl Administratorem danych osobowych jest Media&Work Agencja Komunikacji Medialnej (ul. Buforowa 4e, p. 1, p-2-5, 52-131 Wrocław). Podanie danych jest dobrowolne. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może zostać wycofana w każdym czasie. Więcej informacji na temat danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.