szukaj w portalu Rynek i Sztuka MENU
MIĘDZYNARODOWY RYNEK SZTUKI

Artysto – aplikuj!

10.07.2015

Magazyn

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną porcją zagranicznych oraz krajowych konkursów artystycznych. W dzisiejszym zestawieniu znalazły się projekty koncentrujące się na wielu obszarach artystycznej twórczości – począwszy od fotografii, przez litografię, instalację, aż po asamblaż i mural. Zachęcamy do aplikowania. Powodzenia!

KONKURS MUZA 2015 – Magdalena Abakanowicz

Organizator: Art Imperium
Termin: 31.07.2015

Medium: każdy rodzaj medium
Opłata: 40 zł

Opis: MUZA to cykliczny, ogólnopolski interdyscyplinarny konkurs artystyczny organizowany przez Art Imperium w ramach misji portalu – promocji sztuki, kultury i artystów, przy okazji kolejnych urodzin portalu. Tematem tegorocznej edycji konkursu – bohaterką MUZY 2015 jest Profesor Magdalena Abakanowicz, jej osoba, życie i/lub twórczość to nadrzędna inspiracja do powstania prac konkursowych i dialogu artystycznego. Honorowy Patronat: Profesor Magdalena Abakanowicz Miejsce Gali Finałowej/ wernisażu wystawy konkursowej: GALERIA Lufcik, Dom Artysty Plastyka ul. Mazowiecka 11 a, 00-052 Warszawa, przy Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków, który jest współorganizatorem wydarzenia. Kurator wystaw: Edyta Dzierż

Strona konkursu: MUZA


TIFF FESTIVAL – DEBIUTY

Organizator: Fundacja BLIK / TIFF Collective
Termin: 19.07.2015
Medium: fotografia
Opłata: brak

Opis: Idea towarzysząca sekcji DEBIUTY od początku istnienia festiwalu sprowadza się do wspierania i promowania artystów rozpoczynających swoją karierę. Szukamy osób o świeżym spojrzeniu, których twórczość wniesie nową wartość na polskiej scenie fotograficznej. Zapraszamy do wzięcia udziału konkursie wszystkich, którzy chcą się podzielić swoimi dokonaniami w fotografii – studentów i absolwentów szkół artystycznych, amatorów, freelancerów. Jury, w którego skład wejdą kuratorzy wrocławskich galerii oraz Dyrektor TIFF Festival, wyłoni 3 Laureatów spośród zgłoszonych uczestników. Wybrane prace zostaną wystawione na przestrzeniach ekspozycyjnych trzech wrocławskich galerii: Shopiq, Miejsce przy Miejscu i Entropia. Temat przewodni tegorocznej edycji nie jest obowiązujący dla uczestników konkursu – liczymy na Waszą kreatywność, niepowtarzalne pomysły oraz szerokie spojrzenie.

Strona konkursu: DEBIUTY


PRZEGLĄD MŁODEJ SZTUKI „ŚWIEŻA KREW”

Organizator: Galeria Sztuki Socato
Termin: 31.07.2015
Medium: Malarstwo, rzeźba
Opłata: brak

Opis:Nabór do V PMS „Świeża Krew” wystartował! Serdecznie zapraszamy do udziału! W tym roku poszerzamy formułę konkursu i zapraszamy także rzeźbiarzy! Przegląd to ogólnopolski konkurs dla absolwentów studiów magisterskich z 2014/15 r. wyższych uczelni artystycznych połączony z wystawą pokonkursową. Przegląd jest szansą na udział w ciekawej zbiorowej wystawie, w gronie rówieśników, w Europejskiej Stolicy Kultury 2016, w dobrym miejscu z życzliwą i otwartą publicznością. I jest naprawdę świeży! Wystawa już we wrześniu, na otwarcie nowego sezonu.

Strona konkursu: ŚWIEŻA KREW


REMIS 2015 – 20. BIENNALE FOTOGRAFII W TECHNIKACH FOTOGRAFICZNYCH I CYFROWYM PRZETWARZANIU OBRAZU

Organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Termin: 31.08.2015
Medium: Fotografia
Opłata: 40 zł dla uczestników z Polski; €40 dla uczestników z zagranicy

Opis: Konkurs składa się z dwóch kategorii: I-techniki fotograficzne „szlachetne”, II-cyfrowe przetworzenie obrazu fotograficznego. Jeden autor może nadesłać maksymalnie 5 prac w każdej kategorii.

Strona konkursu: REMIS


KONKURS NA KONCEPCJĘ PLASTYCZNĄ OBIEKTÓW NOWEJ, STAŁEJ WYSTAWY W MUZEUM SZTUK UŻYTKOWYCH

Organizator: Muzeum Narodowe w Poznaniu
Termin: 14.07.2015
Medium: różne
Opłata: brak 

Opis: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji plastycznej obiektów, przedmiotów artystycznych składających się na nową, stałą ekspozycję w Muzeum Sztuk Użytkowych będącego oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Od uczestników konkursu wymaga się posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, gdy uczestnik wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Wniosku – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jeden raz należycie wykonał (zrealizował) wystawę stałą lub czasową w muzeum lub innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem albo wykonał (zrealizował) artystyczne fragmenty, elementy tejże wystawy.

Strona konkursu: KONKURS


XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFII PORTRET 2015

Organizator: Trzcianecki Dom Kultury
Termin:21.09.2015
Medium: fotografia
Opłata: 40 zł

Opis: Od kiedy wynaleziono fotografię, portret był jednym z najpopularniejszych jej kierunków. Chciano utrwalić wizerunek bliskich osób oraz znanych ludzi, którzy mieli wpływ na życie społeczne lub kulturalne.  W portrecie fotografia w dużej mierze zastąpiła malarstwo.  Dla malarza liczyła się nie tylko podobizna.  Musiał zapamiętać ulotną ekspresję twarzy zauważoną u modeli  aby odtworzyć ją później w obrazie.  W sumie namalowany wyraz twarzy powstawał z pamięci oraz wyobraźni malarza. W fotografii analogowej, w przeciwieństwie do cyfrowej, robi się zdjęcia tylko tego co się widzi przed sobą. Obserwacja oraz utrwalanie ulotnego wyrazu twarzy trwa ułamek sekundy. Te wszystkie chwile zatrzymanego czasu nie są sobie równe. Tylko niektóre momenty potrafią  wyrazić autentyczne przeżycia. Portret nie tylko odzwierciedla osobę  portretowaną, lecz przede wszystkim relację między fotografem a modelem:  otwartość, intymność, ufność, humanizm – czy wręcz przeciwnie: dystans,  udawanie, patrzenie na człowieka jako na przedmiot… Możliwości wyrazu są bardzo różne. Najgłębszą wypowiedzią jest zawsze uczucie prawdy.

Strona konkursu: PORTRET


FOTO – PEIN 9

Organizator:Dom Kultury w Rybniku- Chwałowicach, Grupa Fotograficzna INDYGO, Międzynarodowe Centrum Dokumentacji Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki
Termin: 17.10. 2015
Medium: fotografia
Opłata: brak

Opis: Zdjęcia można zgłaszać w trzech kategoriach: architektura – budowle przemysłowe oraz inne obiekty przemysłowe, industrii – maszyny, urządzenia, infrastruktura przemysłowa (linie kolejowe, torowiska, tunele, wiadukty itp.), future – współczesne obiekty przemysłowe o architekturze futurystycznej. Każdy autor może zgłosić max. 2 prace w każdej z kategorii (dopuszcza się zwarte tematycznie cykle do 3 zdjęć, które traktowane będą, jako 1 praca)

Strona konkursu: PEIN


KONKURS NA PORTRET FRYDERYKA CHOPINA

Organizator: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie
Termin: 15.09.2015
Medium: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, rzeźba, wideo i in.
Opłata: 70 zł

Opis: Muzeum dedykowane Fryderykowi Chopinowi jest próbą portretu kompozytora. Portretu osobowości, jak wskazywał już Ferenc Liszt, pierwszy biograf Chopina, nieuchwytnej, jawiącej się jak kształt wymykający się jednoznacznym definicjom. Osobowości, którą w kolejnych biografiach poddawano reinterpretacjom, niekiedy wykorzystując jako argument w szerszym ujęciu historiozoficznym albo modelowano na kształt i podobieństwo powszechnie przyjętych stereotypów historiografii artystycznej. Kolekcja muzealna jako rodzaj portretu Chopina – autografy muzyczne kompozytora, jego listy, ikonografia i świadectwa recepcji – staje się punktem wyjścia kolejnych ujęć o zacięciu analitycznego szkicu albo syntetycznego obrazu. Poddając kolekcję ustawicznym rekonfiguracjom, muzeum portretuje Chopina przez ekspozycję stałą i wystawy czasowe, w których równie ważna jak aspekt wizualny, jest muzyka. Nie tylko dokumentuje zmieniające się wizerunki kompozytora, ale stawia pytania o ich aktualność i próbuje wyczytać w ich genezie postawy i systemy wartości, którymi posługują się twórcy i odbiorcy.

Wiele portretów powstałych z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora przyniosło refleksję dotyczącą kryzysu nie tyle portretu, ile zdiagnozowało kondycję refleksji nad Chopinem. Charakterystyczne rysy twarzy kompozytora lub utarte motywy (fortepian, wierzba) powielały utrwalone silnie w świadomości zbiorowej bezpieczne stereotypy. Konkurs na portret Fryderyka Chopina rozpisany przez Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza młodych twórców do refleksji nad własnymi postawami wobec tego najwybitniejszego polskiego twórcy. Do refleksji nad aktualnością jego osobowości i muzyki. Portretowanie Chopina może stać się portretowaniem samych siebie (indywidualnego artysty, pokolenia, grupy), w relacji z twórcą i jego dziełem, wartościami przynależnymi do jego epoki, w kontekście współczesnym bądź w wymiarze ponadczasowym.

Strona konkursu: CHOPIN


KONKURS FOTOGRAFICZNY „MIASTO ZWIERZĄT” 

Organizator: Festiwal Sztuk Wizualnych Grolsch ArtBoom
Termin: 15.07.2015
Medium: różne
Opłata: brak

Opis: Fresh Zone to konkurs dla młodego pokolenia artystów, aktywistów i animatorów kultury na zaprojektowanie i zrealizowanie projektu w przestrzeni Krakowa. Tegoroczna szósta edycja, odbywającego się w ramach Grolsch Artboom Festivalu konkursu, dedykowana jest „Przemianie wsi w miasto – miasta w wieś“. Konkurs został stworzony z myślą o najmłodszym pokoleniu artystów i debiutantów w świecie sztuki po to, by umożliwić im prezentację swoich prac szerokiej publiczności. Tak jak w poprzednich edycjach, mogą w nim wziąć udział zarówno interdyscyplinarne kolektywy, jak i indywidualni artyści.  Zwycięzców konkursu wyłoni interdyscyplinarne jury, którego przewodniczącym jest Leon Tarasewicz – mówi Izabela Helbin Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego. Jak co roku, w wyborze prac dominującymi kryteriami będą aspekt społeczny projektu, site-specific czyli zaprojektowanie z myślą o funkcjonowaniu w precyzyjnie określonym miejscu, innowacyjność oraz twórcze nawiązanie do hasła przewodniego konkursu.

Strona konkursu: FRESH ZONE


LITHO-KIELCE/2015

Organizator: Gmina Miasto Kołobrzeg
Termin: 01.11.2015
Medium: litografia
Opłata: 60 zł

Opis: Celem obecnej wystawy jest sprawdzenie kondycji współczesnej międzynarodowej litografii poprzez prezentację prac artystów posługujących się tą techniką, oraz ukazanie możliwości kreacji artystycznej, jaką daje grafikowi praca z kamieniem. W konkursie LITHO-KIELCE/2015 mogą wziąć udział wszyscy artyści realizujący prace w technice litografii (druk z kamienia), oraz wszelkiego rodzaju łączeń litografii z innymi technikami (mixów)

Strona konkursu: LITHO-KIELCE


KONKURS NA PROJEKT MURALU JCC WARSZAWA

Organizator: JCC Warszawa
Termin: 07.09.2015
Medium: mural
Opłata: brak

Opis: Projekt powinien nawiązywać do charakteru i założeń Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa. Wymiary ściany: min. 5,75m x |9m, max. 7,98m x |9m + 5m x |4m

Strona konkursu: JCC


NAŁĘCZÓW 2015 | MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA RYSUNEK IM. ANDRIOLLEGO 

Organizator: Burmistrz Nałęczowa, Nałęczowski Ośrodek Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa
Termin: 15.08.2015
Medium: rysunek
Opłata: 100 zł lub 30 euro

Opis: Konkurs ma na celu zaprezentowanie aktualnych osiągnięć w zakresie rysunku artystów z Polski i z zagranicy. Będzie pokazem nowych środków wyrazu oraz poszukiwań formalnych w obrębie sztuki rysunku. W odróżnieniu od imprez poświęconych współczesnemu rysunkowi, które odbywały się dotychczas w Europie (Cleveland, Barcelona, Pilzno, Wrocław, Lubaczów itd.), konkurs ten ma uświetnić pamięć jednego z największych grafików drugiej połowy XIX w. Michała Elwiro Andriollego (1836–1893). Andriolli był uznanym grafikiem w Polsce i za granicą (Litwa, Rosja, Italia, Francja, Niemcy). Złączony jest ze złotym wiekiem drzeworytu polskiego, lata 1872–1885 nazwano okresem Andriollego. Stworzył bardzo dużą ilość rysunków, które zostały wykonane w drzeworytach. Był indywidualistą, ilustratorem dysponującym własną wizją świata, stylowością i fantazją widoczną w każdej pracy kierowanej do odbiorcy. W latach 1879–1889 rejestrował również widoki Nałęczowa „Panorama Nałęczowa”, Kazimierza Dolnego, Sandomierza, Puław i Zamościa. Andriolli ostatnie dni swojego życia spędził w Nałęczowie. Zmarł 23 sierpnia 1893 roku i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Strona konkursu: ANDRIOLLI


KONKURS NA KRÓTKĄ FORMĘ KOMIKSOWĄ

Organizator: Stowarzyszenie Twórców „Contur”, Łódzkie Centrum Komiksu.
Termin: 31.08.2015
Medium: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa i fotografia
Opłata: 30 zł

Opis: Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości ośmiu plansz.  Pod pojęciem „uczestnik konkursu” rozumiemy zarówno jedną osobę odpowiadającą za scenariusz i rysunki, jak i duet lub większą grupę twórców. Jeden rysownik/scenarzysta może być członkiem wielu różnych duetów/grup twórców.

Strona konkursu: KOMIKS


ZESTAW 2015 – XXI MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII

Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury
Termin: 05.08.2015
Medium: fotografia
Opłata: brak

Opis: Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich fotografujących do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy zestaw fotografii. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie cykle prac, pojedyncze fotografie nie będą brane pod uwagę. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Zestaw 2015″ jest organizowany po raz dwudziesty pierwszy. Ostateczny termin przyjmowania prac mija 5 sierpnia 2015 r.. Laureatów poznamy do 10 września 2015 r.

Strona konkursu: ZESTAW


 

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY W RAMACH „STACJI KUTNO”

Organizator: Kutnowski Dom Kultury
Termin: 30.08.2015
Medium: 
grafika (szeroko rozumiana), pastel, kolaż/collage (techniki mieszane, płaskie), autorskie techniki mieszane

Opłata: brak

Opis: Konkurs kierowany jest przede wszystkim do uczniów, studentów i absolwentów: liceów plastycznych, Akademii Sztuk Pięknych ale także do osób zajmujących się plastyką nie zawodowo. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna, będąca ilustracją tekstu Jeremiego Przybory. Prace powinny być wykonane w następujących technikach: grafika (szeroko rozumiana), pastel, kolaż/collage (techniki mieszane, płaskie), autorskie techniki mieszane.

Strona konkursu: KUTNO


ETNOKLIMATY

Organizator: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
Termin: 31.10.2015
Medium: rzeźba/forma przestrzenna
Opłata: brak

Opis: Celem konkursu jest fotograficzna rejestracja tematów związanych z kulturami tradycyjnymi i ludowymi, wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kulturami lokalnymi i regionalnymi, subkulturami, kulturą popularną. Zachęcamy do poszukiwania różnorodności kulturowej, interesujących przejawów codzienności zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w miejscach, które odwiedzamy podczas różnorakich podróży.

Strona konkursu: ETNO


VII TRIENNALE Z MARTWĄ NATURĄ

Organizator: Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu
Termin: 07.09.2015
Medium: malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, nowe media (video, instalacje, rejestracje performance i in.).
Opłata: 50 zł

Opis: Po raz siódmy już mamy zaszczyt zaprosić profesjonalnych artystów malarzy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim „Triennale z Martwą Naturą”. Poprzednich sześć edycji (1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012) wykazało, jak pojemny jest nadal temat martwej natury, w którym tradycja mierzy się z nowoczesnością, dając nowe, nieraz zaskakujące efekty. Dziś pragniemy dać artystom kolejną możliwość poszerzenia i twórczej eksploracji formuły martwej natury. Mamy nadzieję, iż tegoroczny konkurs zmobilizuje twórców do poszukania nowych odniesień, nowych kontekstów, nowych znaczeń, rozpocznie twórczą polemikę z klasyczną, znaną od wieków malarską martwą naturą i pokaże nowa odsłonę tego niewyczerpanego tematu, a wystawa pokonkursowa stanie się manifestacją tego, co dziś interesuje, niepokoi, uruchamia wyobraźnię artysty a zarazem wyobraźnię i wrażliwość widza.

Strona konkursu: MARTWA NATURA


OGÓLNOPOLSKI KONKURS MALARSKI „MŁODY WAWRZYN” 

Organizator: Galeria i Dom Aukcyjny DNA we Wrocławiu
Termin: 30.09.2015
Medium: malarstwo
Opłata: brak

Opis: Konkurs jest adresowany do studentów  kierunków artystycznych i artystów uprawiający malarstwo, w wieku do 40 lat. Na konkurs przyjmowana będzie maksymalnie 1 praca malarska danego autora, uprzednio nienagradzana i nieeksponowana oraz będąca własnością artysty. Zgłoszona praca musi być wykonana w technice olejnej lub akrylowej, a jej najdłuższy bok może wynosić maksymalnie 150 cm. Praca ma odpowiadać na temat przewodni konkursu, którym w tym roku jest cytat z Wesela Stanisława Wyspiańskiego – A to Polska właśnie”.

Strona konkursu: WAWRZYN


MIĘDZYNARODOWY KONKURS SZTUKI NA BILBOARDACH ART MOVES 2015

Organizator: Fundacja Rusz
Termin: 22.07.2015
Medium: projekty
Opłata: brak

Opis: Konkurs ma charakter otwarty. Celem konkursu jest popularyzowanie sztuki na bilbordach. Temat tegorocznej edycji: Co ma wartość? Czy wszystko da się kupić za pieniądze? Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na bilbordach podczas Festiwalu Art Moves 2015 w Toruniu.

Strona konkursu: ART MOVES


XIII KONKURS GRAFICZNY IM. JÓZEFA GIELNIAKA

Organizator:Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
Termin: 15.06.2015
Medium: prace graficzne wykonane w technice druku wypukłego, szczególnie linorytu i drzeworytu
Opłata: 100 zł

Opis: Organizatorem Konkursu jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Współorganizatorami przedsięwzięcia są Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Konkurs ma na celu uhonorowanie pamięci wybitnego grafika Józefa Gielniaka (10.02.1932 – 28.05.1972), który żył i tworzył na Ziemi Jeleniogórskiej. Pracował prawie wyłącznie w technice linorytu, w ciągu niespełna 15 lat twórczej pracy osiągając w niej mistrzostwo.

Strona konkursu: KONKURS


I MAŁOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY KOLAŻ – AMBALAŻ

Organizator: Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu
Termin: 15.10.2015
Medium: kolaż/ambalaż

Opłata: 100 zł

Opis: Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni z województwa małopolskiego oraz studenci ostatniego roku wyższych uczelni artystycznych z województwa małopolskiego (ASP Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny i inne wyższe uczelnie z kierunkiem artystycznym). 2. Na konkurs przyjmowane będą prace w technice kolaż i ambalaż wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat, uprzednio nie publikowane, będące własnością autora. Prace nie mogą przekraczać wymiaru dłuższy bok 60 cm. 

Strona konkursu: KONKURS


WYNG MASTERS AWARD  2015/16

Organizator: The WYNG Masters Award
Termin: 15.09.2015
Medium: fotografia
Opłata: brak

Opis: Temat konkursu: IDENTITY. Konkurs fotograficzny, który skoncentrowany jest na Hong Kongu i tematyce z nim powiązanej oraz zagadnieniom odnoszącym się do tożsamości. Konkurs jest otwarty dla artystów z całego świata. Nadesłane zdjęcia zostaną ocenione przez międzynarodowe jury, a wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Hing Kongu wiosną 2016.

Strona konkursu: WYNG Masters


ARTWARD 2015

Organizator: ICAA
Termin: 31.08.2015
Medium: różne
Opłata: 20, 5 

Opis: ARTAWARD jest międzynarodowym konkursem organizowanym od 2010 roku przez ICCA. Celem konkursu jest odnalezienie i nagrodzenie młodych, utalentowanych artystów. Nabór prac jest otwarty dla twórców mających nie więcej, niż 40 lat pracujących w takich przestrzeniach jak; malarstwo, rzeźba, fotografia, instalacja, wideo, sztuka nowych mediów.

Strona konkursu: ARTAWARD


 

8th ARS KOZARA: ART IN NATURE LABORATORY 

Organizator: Visual Artists Group Tač.ka, Prijedor, Bosnia and Herzegovina About and around curating/ Kustosiranje, Belgrad, Serbia
Termin: 19.07.2015
Medium: różne
Opłata: artyści z innego kraju 
pokrywają koszty przyjazdu 

Opis: Ars Kozara jest projektem w typie art laboratory oraz A-I_R. Od 2007 roku odbywa się na terenie Parku Narodowego Kozara.  Pod względem koncepcyjnym spełnia założenia galerii w przestrzeni otwartej.

Strona konkursu: ARS KOZARA

Informacje o wystawach pochodzą z materiałów prasowych zamieszczonych na stronach poszczególnych galerii.

Portal Rynek i Sztuka
LOGO RiS

szukaj wpisów które mogą Cię jeszcze zainteresować:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Magazyn

Kursy online

Odwiedź sklep Rynku i Sztuki

Zobacz nasze kursy Zobacz konsultacje dla artystów

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się na newsletter zgadzasz się z regulaminem portalu rynekisztuka.pl Administratorem danych osobowych jest Media&Work Agencja Komunikacji Medialnej (ul. Buforowa 4e, p. 1, p-2-5, 52-131 Wrocław). Podanie danych jest dobrowolne. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może zostać wycofana w każdym czasie. Więcej informacji na temat danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.