szukaj w portalu Rynek i Sztuka MENU

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Portal RynekiSztuka.pl

Wstęp

Portal RynekiSztuka.pl jest serwisem internetowym prowadzonym przez Agencję Komunikacji Medialnej Media&Work z siedzibą we Wrocławiu.

Poniższy tekst stanowi formę porozumienia pomiędzy firmą Media&Work a wszystkimi osobami korzystającymi z Serwisu – czyli jego Użytkownikami.

Odpowiedzialność

Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych tematyką portalu.

Agencję Komunikacji Medialnej Media&Work jest upoważniona do wykorzystywania prezentowanych w Serwisie danych i posiada odpowiednie zezwolenia.

Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Media&Work mogą być uznane za rzetelne.

Media&Work dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji zakupowych.

Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu osoby reprezentującej Agencję Komunikacji Medialnej Media&Work.

Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Agencję Komunikacji Medialnej Media&Work.

Ochrona prywatności

Media&Work Agencja Komunikacji Medialnej w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Nie wymaga się od Użytkownika przedstawiania jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację, z wyjątkiem ankiet i konkursów, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści naszej strony internetowej są chronione prawami autorskimi, kontrolowane i aktualizowane regularnie. Mimo stałych aktualizacji może zdarzyć się sytuacja, że dane zamieszczone na stronie Portalu ulegną dezaktualizacji, zanim dokonamy zmiany. Dlatego informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, ani nie udzielamy gwarancji co do poprawności, kompletności i aktualności informacji zawartych na naszej stronie internetowej. To samo dotyczy też wszystkich innych stron internetowych, do których zamieściliśmy na naszej stronie odsyłacze (linki). Nie ponosimy też jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści publikowane na tych stronach, ani też nie mamy na nie żadnego wpływu. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian i /lub uzupełniania już opublikowanych na naszych stronach informacji. Treści i struktura naszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. Powielanie informacji oraz danych, a w szczególności wykorzystanie zamieszczonych tu tekstów, fragmentów tekstów jak i obrazów graficznych, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody.

Warunki współpracy medialnej z serwisem Portal RynekiSztuka.pl

Współpraca medialna między serwisem Portal RynekiSztuka.pl może odbywać się w oparciu o publikację stronie Portalu informacji prasowej stanowiącej zapowiedź wydarzenia lub w oparciu o publikację artykułu sponsorowanego, a także informacji powiązanej z artykułem sponsorowanym w newsletterze Portalu RynekiSztuka.pl

Informacja prasowa

W rozumieniu niniejszego Regulaminu informacją prasową jest tekst stanowiący zapowiedź wydarzenia, nadesłany przez organizatora wydarzenia na adres e-mail redaktora Portalu w pliku edytowalnym. Informacja prasowa nie zawiera żadnych przekierowań (linków) do innych stron internetowych, logotypów firm będących organizatorami wydarzenia, ani też opisów firm – organizatorów. Do informacji prasowej mogą zostać dołączone grafiki w ilości ustalonej uprzednio z redaktorem Portalu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w nadesłanych materiałach, w celu dostosowania ich do zgodnych z polityką redakcyjną wymogów publikacji. Portal RynekiSztuka.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie udziela gwarancji co do poprawności, kompletności i aktualności informacji zawartych na naszej stronie internetowej.

Artykuł sponsorowany

W rozumieniu niniejszego Regulaminu artykułem sponsorowanym jest płatna (na podstawie obowiązującego cennika) reklama tekstowa publikowana na stronie głównej Portal RynekiSztuka.pl, promowana na stronie głównej przez 7 dni. Artykuł sponsorowany nie może zawierać więcej niż pięć tysięcy znaków, powinien zostać wysłany na adres e-mail redaktora Portalu RynekiSztuka.pl, w formie pliku edytowalnego. Artykuł sponsorowany może zawierać przekierowanie (link) do innych stron internetowych, a także logotypy firm związanej z autorem artykułu sponsorowanego. Logotypy lub opisy firm mogą zostać umieszczone za dodatkową opłatą ustaloną według obowiązującego cennika. Przekierowanie (link), które zostają przesłane razem z materiałami do publikacji artykułu sponsorowanego, nie podlega zmianie w tekście po jego opublikowaniu na stronie Portalu. Do artykułu sponsorowanego mogą być dołączone grafiki w ilości ustalonej uprzednio z redaktorem Portalu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w nadesłanym tekście w celu dostosowania tekstu do zgodnych z polityką redakcyjną wymogów publikacji artykułów sponsorowanych. Wprowadzone w artykule sponsorowanym zmiany mogą podlegać autoryzacji po jej uzgodnieniu pomiędzy Portalem a autorem artykułu sponsorowanego. Portal RynekiSztuka.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie udziela gwarancji co do poprawności, kompletności i aktualności informacji zawartych na naszej stronie internetowej.

Publikacja informacji w newsletterze

Użytkownik w ramach ustalonych warunków współpracy ma obowiązek dostarczenia w osobnym pliku wraz z pozostałymi materiałami, materiałów prasowych do zamieszczenia w newsletterze. Informacja zamieszczana w newsletterze powinna zawierać tytuł (40-80 znaków ze spacjami), opis (maksymalnie 900 znaków ze spacjami), wysłane w pliku edytowalnym. Do informacji przeznaczonej do newslettera powinno zostać dołączone zdjęcie okładkowe (600 x 320 px).

Wszystkie materiały do publikacji informacji prasowej i artykułu sponsorowanego oraz do newslettera należy przesłać na wskazany przez redaktora Portalu adres, najpóźniej na 3 dni roboczych przed ustaloną datą publikacji. W przypadku niedotrzymania terminu zastrzegamy sobie prawo do publikacji nadesłanych materiałów w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania materiałów.

W przypadku niewykorzystania jakichkolwiek publikacji zapowiedzi wydarzenia na stronie głównej, na Facebooku lub w newsletterze oraz niewykorzystania artykułu sponsorowanego lub wywiadu po upływie terminu ustalonego według harmonogramu działań promocyjnych przy współpracy w ramach pakietu kampanii reklamowej, publikacje nie ulegają kumulacji i nie mogą zostać wykorzystane w innym terminie. Publikacje niewykorzystane w czasie trwania kampanii, nie mogą zostać przeniesione na okres trwania ustalonej na podstawie nowego zlecenia, kampanii reklamowej.

Portal RynekiSztuka.pl nie odpowiada za monitorowanie statystyk wyświetleń zamieszczanych informacji, artykułów sponsorowanych i kliknięć w banery reklamowe. Istnieje możliwość monitorowania statystyk przez redakcję Portalu RynekiSztuka.pl za miesięczną opłatą ustaloną według obowiązującego cennika, po wcześniejszym ustaleniu takich działań z redaktorem Portalu RynekiSztuka.pl

Specyfikacja banerów reklamowych

Regulamin serwisu Portal RynekiSztuka.pl przewiduje możliwość wejścia we współpracę reklamową w ramach zamieszczenia baneru reklamowego w serwisie Portalu RynekiSztuka.pl na podstawie wcześniejszych ustaleń między Użytkownikiem a redakcją Portalu. Użytkownik ma obowiązek dostarczenia wszystkich potrzebnych materiałów do publikacji baneru reklamowego w terminie do 3 dni roboczych od ustalonej daty emisji. Specyfikacja dostarczonych materiałów do banerów reklamowych:

Dostępne rozmiary:

980 x 150 px (JPG, GIF, PNG)
260 × 220 px (JPG, GIF, PNG)

Waga pliku nie powinna przekraczać 1 MB

Regulamin serwisu Portal RynekiSztuka.pl przewiduje możliwość zaprojektowania baneru reklamowego po wcześniejszym ustaleniu takiej usługi z redaktorem Portalu. Projekt baneru objęty jest dodatkową opłatą ustaloną według obowiązującego cennika.

Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Magazyn

Kursy online

Odwiedź sklep Rynku i Sztuki

Zobacz nasze kursy Zobacz konsultacje dla artystów

Zapisz się do naszego newslettera

Zapisując się na newsletter zgadzasz się z regulaminem portalu rynekisztuka.pl Administratorem danych osobowych jest Media&Work Agencja Komunikacji Medialnej (ul. Buforowa 4e, p. 1, p-2-5, 52-131 Wrocław). Podanie danych jest dobrowolne. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może zostać wycofana w każdym czasie. Więcej informacji na temat danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.